Kjul Rev øst for Hirtshals meget synligt i dag

Mange folk var i dag på vore strande, herunder også ved Kjul Strand, og her kunne de se det såkaldte Kjul Rev, som kun kan ses ved lave vandstande.

763

En kilometers penge øst for nedkørslen til Kjul Strand kan man ved moderat lavvande se den såkaldte Kjul-sten stikke op ad vandet.

I dag var der usædvanligt lavvandet på stedet, og ikke bare Kjul-stenen, men faktisk to stenrev, som af nogle kaldes Kjul Rev, viste sig. Det er sten, som af isen under seneste istid er bragt til stedet fra Norge eller Sverige. Stedet er et yndet sted for lystfiskere, som iklædt waders og fiskestang forsøger at fange en ørred eller andet spændende. Således var to lystfiskere også på plads i dag. Af hensyn til privatlivets fred kom de dog ikke med på billedet.

På billedet kan man på den største sten i yderste rev, Kjul-stenen, se den normale vandstand, hvor kun toppen af stenen stikker op. Ikke kun lystfiskere, men også ederfugle og sortænder bruger ofte stedet til at søge føde.

I nærheden var resterne af et vrag også blevet synligt.

Fotos: Kurt Prentow

Link til tidligere artikel

Kæmpestenen i Horne – og lidt om Emmerstenen

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments