Kæmpestenen i Horne – og lidt om Emmerstenen

I Danmark findes lige omkring 114 kæmpesten. Den eneste kæmpesten i Hjørring Kommune ligger i en sø i Horne

759

På hjemmesiden for Danmarks geologiske undersøgelser, GEUS, er der en liste over kæmpestenene. Kæmpestenene er defineret ved, at de måler fire meter eller mere på længste led.

En af disse sten ligger i en sø i Horne. Søen er resultat at tidligere grusgravning. Stenen stikker op over vandoverfladen som en lille ø.

Om stenen skrives der på hjemmesiden ”Danmarks Kæmpesten” (lidt forkortet):

”Stemningen er kanotur i Sverige ved kæmpestenen, der ligger i en sø som det klippeskær, du enten lægger til ved eller brager ind i. Søen med kæmpestenen ligger imidlertid ved Horne syd for Hirtshals.

Stenen består af en helt særlig granit med mælkehvid feldspat og blågrå kvarts. Ved svenskekysten lige syd for den svensk/norske grænse ligger Bohuslen og et granitkompleks med overvejende rødlige mellemkornede homogene granitter. Men Bohuslen-granitten har en lys grå variant. Hornes kæmpesten kunne meget vel være en grå variant af Bohuslen-granit.

Søens kæmpe måler hele 6,1 x 5,3 meter. Den når omkring en halv meter op over vandspejlet, og den breder sig ud til større størrelse under vandet. Vanddybden rundt om stenen er 0,8 til 1,0 m. Da vi ikke ved, hvor meget der gemmer sig under søbunden, anslås højden til mindst 1,5 m. Med de mål anslås volumen til 25 m3 og vægten til knap 70 tons.”

Kilde: https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/

Vi skal her for god ordens skyld nævne, at søen med stenen ligger på privat område. Man kan dog få et glimt af stenen fra Ølandsvej i Horne. Den ligger i den sydvestlige del af søen.

Horne-stenen. Som det ses, ligner den en lille skærgårdsø. Fuglene er gråænder, blishøns og en pibeand, som nyder den milde vinter. Foto er taget med telelinse fra Ølandsvej. Foto: Kurt Prentow

Emmer-stenen

En anden stor sten i Hirtshals-området er Emmerstenen. Den lå i mange år øst for Hirtshals Havn. Frygten for, at de ændrede strømforhold ville sande stranden så meget til, at stenen blev dækket, gjorde, at man i august 2015 gravede den helt fri og flyttede stenen 3-400 meter mod øst. Desværre gik der ikke mere end et par år, før stenen blev opslugt af sandet. Det så umiddelbart ud til, at stenen sank ned i sandet, men der var nok snarere tale om, at sandet lejrede sig omkring den og overdækkede den. Måske dukker den op igen engang i fremtiden? Så vidt vides, vejede man den ikke, da den blev flyttet, men man regner med at den vejer 60-70 tons. Når den ikke kaldes en kæmpesten, skyldes det, at den ikke måler 4 m på den længste led, men nærmest er rund.

Der findes helt sikkert mange andre store sten i Hjørring Kommune – de er bare ikke fundet og målt endnu. Ved kysten omkring Hirtshals ligger således adskillige store sten, hvoraf nogle har navne og sagn og historier knyttet til sig.

Emmerstenen, da den stadig lå synlig øst for Hirtshals Havn. Af og til var der så lavvandet, at man kunne gå rundt om stenen. I dag ligger den under sandet. Foto: Kurt Prentow
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments