Ingen møller ved Hjortnæs

Familiers økonomi skævvrides i den grønne omstilling, fastslår en halv snes skribenter i dette debatindlæg om møllerne ved Hjortnæs.

847
Visualisering af vindmøllernes placering syd for Børglum Kloster. Foto: Arkiv.

Af Klaus Mosen
Kathrine Mosen
Jens Jørgen Hansen
Joan Hansen
Bodil Dam
Hans Dam
Jette Nilsson
Rebecca Rasmussen
Iben Bundgaard Nielsen
Frank Bundgaard Nielsen

Folketingsmedlem Orla Hav (S), skrev den 15/9 et indlæg i Nordjyske under overskriften ”Grøn omstilling eller ej. – familiernes privatøkonomi skal ikke skævvrides”.

Indlægget handler bl.a. om regeringens vision om flere el-biler på de danske veje. Orla Hav er dog opmærksom på, at man ikke må glemme helt almindelige mennesker i processen. Han foreslår: ”Derfor skal afgiftssystemet indrettes sådan, at vi får optimalt miljøgevinst og er økonomisk retfærdigt. […] Men vi skal huske at medtænke børnefamilien fra Gandrup, når vi lægger planer for et mere bæredygtigt Danmark. Den grønne omstilling må ikke skævvride familiernes økonomi.”

Vi tænker, det er en meget vigtig pointe i forhold til den grønne omstilling, og efterlyser samme forsigtighedsprincip overfor de berørte familiers økonomi i sager om opstilling af kæmpevindmøller på land.

I den aktuelle sag om kæmpevindmølleprojektet ved Hjortnæs, som Hjørring Kommunes byråd onsdag den 16/9 skal behandle på et byrådsmøde, har der nu i mere end 3½ år været en stående invitation til dialog, som dog aldrig er blevet imødekommet af projektmagerne og Hjørring Kommune.

Man gemmer sig ukritisk bag reglerne for støj og opstilling af vindmøller, samt VE-lovens praksis om erstatning. Men der er absolut ingen, der lytter, når der gøres opmærksom på, at de eksisterende regler ikke beskytter naboerne i tilstrækkelig grad. Hvorfor lyttes der ikke?

Vi gætter på, at hvis man virkelig lyttede, så risikerer man jo at åbne for empatien. Det vil gøre det svært at se sig selv i øjnene, samtidig med at man beriger sig på andres bekostning.

Man er tilsyneladende ligeglad med og fuldstændig upåvirket af, at naboer og beboere på egnen ikke vil have de kæmpevindmøller ved Hjortnæs. Ikke i noget antal, ikke i nogen højde og ikke i noget harmoniforhold. Projektmagerne har kun blik for egne økonomiske interesser. Det er både skræmmende og uempatisk.

Hvis man søger lidt på nettet, finder man historien om familien Fogtmann ved Tykskov nær Brande. De blev for et par år siden naboer til 2 kæmpevindmøller. Deres hus blev dengang vurderet til 1,8 mil. kr., og de fik 120.000 kr. i erstatning. I dag er deres hus vurderet til 700.000 kr. Dermed er familiens økonomi blevet ”skævvredet” med et tab på mere end 1 mil. kr.

Det er de skjulte omkostninger ved den grønne omstilling, der aldrig kommer frem i lyset, men som stavnsbinder familien til et hus, de ikke længere kan holde ud at bo i. Sagen er bare den, at hvis de vil væk derfra, kan det kun blive ved en tvangsauktion. Men alle regler er jo overholdt, siger man.

Familien lever i dag i et støjhelvede med skrigende møllevinger og med daglige blink gennem deres vinduer. Lodsejeren har efterfølgende tilbudt dem yderligere 35.000 kr. Det sagde familien forståeligt nok nej til.

Det er i vores øjne ubegribeligt, at lodsejere og vindmøllefirmaer på den måde kan score kassen, og samtidig slippe af sted med at påføre andre ekstreme tab, der ikke kompenseres. Og uden mulighed for at anke erstatningsafgørelsen.

Vi arbejder for, at Hjortnæs II aldrig kommer til at skævvride nogens økonomi. Der skal aldrig stå kæmpevindmøller ved Hjortnæs.

Vi går ind for, at den grønne omstilling foregår, så ikke kun de få, men alle kan være tjent med det.

Derfor skal kæmpevindmøller sættes op ude på havet.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Kære forfattere, tak for indlægget. Det er en meget ubehagelig tid, hvor lokale borgere trues på økonomi og livskvalitet. Hvor vort elskede landskab, de nærliggende landsbyer og vores nationale kulturarv står til at miste deres unikke karakteristika, hvis området tilplastres af kæmpe industrielle vindmøller. Men når man er under udefrakommende pres, så går det samtidig op for en, hvor meget ens hjem og ens omgivelser betyder. Noget man jo ellers let kommer til at tage for givet. Så uanset om projektet ender med at blive sat i høring, så fortsætter vi kampen.