Paw Rytter: Naivt formandskab

Det er naivt at bilde sig ind, at projektmagerne ikke vil indbringe et afslag på dispensation til planklagenævnet, fastslår i dette debatindlæg Paw Rytter.

1394

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

I dagens Nordjyske kan man læse at formanden for Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbro(V) og næstformanden Carsten Andersen (A) tror, at man med nogle småjusteringer i kommuneplantillæg, lokalplanforslag og miljøkonsekvensrapport kan sikre at de 6 vindmøller, som Jysk Vindenergi ApS og Hjortnæs Møllelaug ønsker at opstille, ikke vil få et harmoniforhold, der større end 1:1,66.

Det er imidlertid ikke tilfældet. For hverken Søren Smalbro eller Carsten Andersen kan forhindre, at projektmagerne søger om dispensation til større rotorer, hvis Hjortnæs ll projektet når så langt, at det skal byggesags behandles.

Søren Smalbro og Carsten Andersen burde kunne huske, at Hjørring kommune administrativt gav dispensation til, at vindmøllerne på Hirtshals havn kunne få større rotorer end lokalplanen og kommuneplanen gav mulighed for.

I Hirtshals blev dispensationen tilmed givet uden, at der blev foretaget nabohøring, da det var kommunens vurdering at en forudgående orientering om sagen var af underordnet betydning eftersom vindmøllerne forsat skulle overholde de gældende regler for støj og skyggekast.

For at gøre ondt værre lyder Hjørring kommunes konklusion på dispensationen som følger:

”Med disse vurderinger som baggrund vurderes det i forhold til denne projektændring, at en øget rotordiameter på 6 m ikke vil resultere i møller med et væsentligt andet udseende end den mølle med en rotordiameter på 130 m, der er indgået i miljørapportens vurderinger.”

Ifølge Nordjyske d.d. kan Carsten Andersen leve med Hjortnæs ll projektet realiseres med vindmøller med rotorer på 136 m, mens rotorer på 142 m åbenbart er mere, end han kan holde til.

Den kvikke læser har sikkert bemærket ironien i at forskellen mellem det bærelige og det ubærlige for Carsten Andersen er præcis 6 m. Altså en ændring i en størrelsesorden, som Hjørring kommune tidligere har vurderet, ikke resulterer i møller med et væsentligt andet udseende.

Udefra set virker det pudsigt, at så beskeden en forskel er afgørende for Carsten Andersen. Ikke mindst når man tænker på den dramatiske forskel en udskiftning af de nuværende puslingemøller med kæmpevindmøller vil have for naboerne.

Men det bliver dobbeltpudsigt, når man ved, at projektmagerne kan søge om dispensation, når projektet har bevæget sig fra byrådet til administrationen. Formentligt vil administrationen vil afvise en ansøgning om dispensation, nu hvor den ved, hvor meget det betyder for Carsten Andersen, at rotorerne ikke bliver større end 136 m.

Men det er naivt at bilde sig ind, at projektmagerne ikke vil indbringe et afslag på dispensation til planklagenævnet. For ifølge formanden for Hjortnæs Møllelaug Søren Pedersen er Hjortnæs ll tæt på ikke at være rentabelt, hvis de skal nøjes med seks møller og rotorerne ikke må være større end 136 m.

Så sent som den 9. september foreslog Søren Pedersen i Nordjyske, at man kunne løse problemet omkring harmoniforholdet, ved at lade møllerne i Hjortnæs ll projektet blive 180 m høje. Man skal altså være mere end almindelig naiv, hvis man bilder sig ind, at projektmagerne ikke vil gøre alt, hvad de kan for at optimere projektets rentabilitet.

Eftersom Hjørring kommune tidligere har givet dispensation til at overskride såvel lokalplan som kommuneplanen rammer for harmoniforhold, er det meget svært at forestille sig, at planklagenævnet ikke vil give projektmagerne medhold, hvis de på et senere tidspunkt i processen skulle påklage et afslag på en ansøgning om dispensation til større rotorer. For et afslag vil nemlig være en krænkelse af lighedsgrundsætningen.

Dette forhold burde såvel formanden, som næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget være bevidste om. Ellers er de vist en tåspids for naive til at varetage de poster, de har.

20 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Godt indlæg Paw Regel Rytter!!!

Glaze
3 år siden

Hvad er det for noget fis at 6m mindre møllevinger skulle gøre en forskel for et byrådsmedlem som sandsynligvis aldrig sætter sine fødder på den egn, som bliver vansiret, hvis der kommer et antal kæmpevindmøller.
Og hvorfor hører man aldrig disse to byrådsmedlemmer tale om de gener møllerne vil påføre omtalte egns beboere?

klaus
3 år siden

👍

Søren Roesdahl
3 år siden

Det er netop pointen. Der gives politisk tilladelse til opstilling af vindmøller, men man ved ikke hvad projektet ender med m.h.t. størrelse i sidste ende. Den metode er set før. Politikerne er ikke vågne nok på det punkt. At man så stadig vælger at ødelægge vores dejlige kulturlandskab med disse enorme industrianlæg, som kan ses på lang afstand – er helt uforståeligt. At politikerne stadig vælger placeringer af vindmøller på land er direkte dumhed. Havde vindmøllen stået på havet, så havde den produceret dobbelt så meget EL. Men det viser blot, at det ikke har noget med klima at gøre, det handler KUN om penge til projektmagerne og politisk prestige i at være “grønne”.

Claus
3 år siden

Det er typisk at man både som opstiller og kommune snakker omkring et projekt som det allerede er godkendt og at det kommer op lige meget hvad.. Denne metode og måde at skrive på bruger man til at intimidere naboerne. I denne sag sidder man så og diskutere 6 meter vingefang. Det er totalt ligegyldigt. Man skal diskutere værditab og de gener som disse møller vil medføre. Er Hjørring kommune indstillet på at tage dette værditab og gøre en del af kommunen uattraktiv at bo i. I Struer kommune valgte man det modsatte. Vi er begge landkommuner og en hver skatteyder i kommunen er vigtig. Derfor virker det hul i hovedet at sætte Hav Vindmøller op som gør en del af kommunen ubeboelig. Disse møller skal defineres som industrianlæg og gad vide hvis en anden industrivirksomhed ville have samme placering. Derudover gør ejerskabet i denne sag at det er MEGET attraktivt for udenlandske virksomheder at købe disse møller og dermed så bliver det ekstra op af bakke i forhold til støj og værditab for naboerne. ønsker Hjørring kommune dette?

Jan
3 år siden

Det var da utroligt så personlig Paw bliver i sin evige kamp imod alt udvikling i kommunen.
Jeg taber alt respekt for Paw når han på denne måde går efter manden, fremfor bolden.
Føj siger jeg bare!!!
Du har lige sikret at min stemme til kommunalvalget går til Carsten Andersen, der i det mindste arbejder for at vi får en mere klimavenlig fremtid, i modsætning til dig Paw.

Christa Nolde
3 år siden
Reply to  Jan

Jan, du syntes ikke at du er meget personlig og går direkte efter manden??
Paw Rytter har skrevet et meget sagligt indlæg, og straks går du efter spanden med personligt mudderkastning. Flot

Jan
3 år siden
Reply to  Christa Nolde

Næh, det synes jeg ikke.
Paw har lov at have sin mening, men han har mere travlt med at berette hvad andre mener og kalder dem “naive”, fremfor selv at komme med løsninger.
Og i øvrigt er jeg ikke enig med dig i at Paw er saglig.

Christa Nolde
3 år siden
Reply to  Jan

Jan, kan se at du ikke vil lægge hele dit navn til dine kommentarer?
Er der en særlig grund til at du ikke vil stå ved dine kommentarer?

Jan
3 år siden
Reply to  Christa Nolde

Hvad pokker antyder du nu og hvad har mit navn med sagen at gøre.
Jeg hedder i øvrigt Jan Olsen.

Christa Nolde
3 år siden
Reply to  Jan

Det forklarer jeg dig gerne.
At du går efter manden, som du iøvrigt giver en sviner for, efter din mening, at gå efter manden, men du vil ikke skrive dit fulde navn.
Interessant, at du syntes at det er noget svineri, at gå efter manden, hvilket du tydeligvis selv gør i din kommentar.
Dobbelt moralsk, ikke?

Lars Skovgård
3 år siden
Reply to  Jan

For pokker Jan, du har jo forbrudt dig mod anti-møllernes bud nr. 1: Du må ikke kritisere Paw! Bud nr. 2 lyder iøvrigt: Du må ikke have andre profeter end Paw.

Carsten Andersen
3 år siden
Reply to  Jan

Hej Jan
Tak for din opbakning, flere stemmer kan jeg altid bruge 😉

Men pas på hvilken kamp du kaster dig ud i. Vindmøllemodstanderne er er talstærkt tilstede her på flaskeposten.

Det er vist en offentlig hemmelighed at Paw og jeg ikke er enige om særligt meget, men jeg kan nu godt tåle hans udfald mod mig. Også selvom jeg til tider mener den er uberettiget som det er tilfældet i denne diskussion om harmoniforhold.
Jeg har ikke ændret holdning til at møllerne skal overholde vedtaget kommuneplan (der giver lov til et harmoniforhold på op til 1,66 hvis omstændighederne taler for det) og jeg har tænkt mig at sikre at der ikke efterfølgende gives dispensation i modsætning til det Paw skriver. Det er opstillerne der har ændret holdning til egen ansøgning (sikkert for at få sagen i høring).

Men Jan – endnu engang tak for din opbakning og lad nu Paw ytre sig på hans avis, det er helt legitimt. 🙂

Vh. Carsten
Byrådsmedlem Hjørring Kommune (A)

Paw Rytter
3 år siden

Hej Carsten
Det glæder mig, at se du følger med på Flaskeposten. Det er for øvrigt et spændende projekt, du har sat dig for. Jeg mener, det er trods alt ikke alle og enhver, der er så stærke i overbevisningen, at de tror, de kan rette forvaltningsloven til på grundlag af et byrådsmandat.

God fornøjelse i aften 😉
Paw

Carsten Andersen
3 år siden
Reply to  Paw Rytter

Hej Paw

Det er længe siden jeg holdt op med at læse alle dine debatindslag, men en venlig sjæl gjorde mig opmærksom på denne tråd, så jeg var da nødt til at sige tak for opbakningen.

Vh.
Carsten

Jimmy Grant Larsen
3 år siden

Har du også læst de personaleklager jeg har sendt til byrådet, Carsten?

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Skarp analyse Paw, og nu må politikerne altså vågne op og vise samfundssind over for alle os i lokalsamfundet, der står til at blive økonomisk skævvreddet hvis man realiserer projektet.

Hvis der overhovedet er noget hold i Søren Pedersens udtalelse om, at det ikke skal skjorte på velvilje fra vores side, så klinger det umådeligt hult og tomt. Hvis møllelauget virkelig var imødekommende og viste velvilje, så lyttede møllelauget da til, at hele egnen ganske enkelt ikke vil have kæmpevindmøller ved Hjortnæs.

Hvis projektet ikke er rentabelt med 6 møller med en rotorstørrelse mindre end 136m, så er der vel ikke så meget mere at snakke om. For her har vi det bedste bevis på, at det ikke handler om grøn omstilling, men om at gennemføre et projekt der kan tjenes penge på. Præcis som i 1999.
Har Søren Pedersen overhovedet empati for de mennesker hvis privat økonomi ikke længere er “rentabelt”, hvis han og Projektmagerne får deres på det tørre. Det er simpelthen uanstændigt, og har intet med grøn omstilling at gøre.
Pludselig må isen i Himalayas bjerge smelte endnu mere, fordi Hjortnæs II ikke er rentabelt.

Luk nu det projekt! Lyt til os der bor i området. Hvis samfundssind i 11. time.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Hi hi…. Skjorte… Der skal jo stå skorte

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Ifølge Nordjyske kan næstformand Carsten Andersen godt leve med kæmpevindmøller med en rotorstørrelse på 136 meter. Omkostningsfri udtalelse. For det er ikke ham, der skal leve med møllerne- Det er jo ligesom os herude, der skal leve med det, Carsten Andersen godt kan leve med, Stort suk.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Han skal da ikke sidde der og beslutte hvad Brønderslev Kommunes borgere skal leve med. Der skulle han i stedet spidse ører, og lytte til sin nabokommunen og dennes borgere i området. Jeg for står ikke hvorfor hans personlige forhold til møller skal få konsekvenser for så mange mennesker. Men han kender os jo ikke og den distance kan jo være kærkommen. Vi kan jo heller ikke stemme ham ud ved KV21. Så det må da kaldes en gratis omgang.