Hjortnæs-naboer: Mølleopstillere ser stort på kommunens regler

Vindmølleopstillerne i Hjortnæs har efter større politisk modstand valgt at fremlægge en ny plan for opsætning af vindmøller. Men selvom mølleopstillerne sløjfer to møller, så møder det nye forslag skarp kritik fra Hjortnæs-naboer, der kritiserer planen for at være i strid med kommunens regler.

469
Foto: Pixabay.

Til flere kommunalpolitikeres store forundring kunne der på byrådsmødet den 26. august ikke træffes en beslutningen om fremtidens vindmøllerplaner i Hjortnæs, da ansøger kort før byrådsmødet bad om udsættelse.

Forud for byrådsmødet havde flere kommunalpolitikere vendt projektet ryggen efter at have læst miljøkonsekvensrapporten. Kritikkerne var bl.a. Borgmester Arne Boelt(S) og Carsten Andersen (S), der ikke var tilfredse med harmoniforholdende på de forslåede møller.

På den baggrund har Hjortnæs Møllelaug og Jysk Vindenergi nu valgt at sløjfe to af de otte foreslåede møller. Samtidig gør de det klart i et partshøringssvar til Hjørring Kommune, at de stadig ønsker at opstille vindmølletypen Vestas V136, der har særligt store vinger. Men denne beslutning giver endnu en gang grund til hovedrysten i nabogruppen ”Nej tak til kæmpevindmøller ved Hjortnæs”.

– Ikke nok med at man er fuldstændig ligeglad med den store lokale modstand mod kæmpevindmøller i området, så ser mølleopstiller tydeligvis også stort på kommunens regler. Når der i lokalplanen er sat grænser for, hvor voldsomme vinger man kan sætte på vindmøller, er det jo ikke uden grund. De krav overholder Vestas V136 ikke og derfor er dette blot endnu en grund til de selvfølgelig ikke bør få lov til at gå videre med projektet, udtaler Rebecca Rasmussen, der er en af de bekymrede naboer.

Hun håber, at Arne Boelt og Carsten Andersen, vil stå fast på kritikken af det fremsatte projekt og dets tilsidesættelse af kommunens egne regler for vindmøllers harmoniforhold, og derved stemme imod projektet på byrådsmødet den 16 september.

– Det nytter jo ikke noget, hvis store vindmøllefirmaer blot kan true sig til særbehandling i Hjørring Kommune. Derfor synes vi kun det er på sin plads at politikerne viser, at det altså ikke er Jysk Vindenergi der laver reglerne, slutter Rebecca Rasmussen.

 

8 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Det taler jo for sig selv. Nu må det være slut med det projekt, så vi alle kan vende tilbage til en rolig hverdag og en rolig nattesøvn. Det trænger alle parter til, er jeg sikker på.

Last edited 3 år siden by Frank Bundgaard Nielsen
Paw Rytter
3 år siden

Det er mærkeligt, at Hjortnæs Møllelaug forsat insisterer på rotorer på 136 meter. De må jo være totalt politisk tonedøve. Så sent som den 9. september fastslog Arne Boelt i Nordjyske, at det ikke kunne komme på tale.
“Dispensationer er en individuel afgørelse. Vi vil i fremtiden bede forvaltningen tage hensyn til harmoniforhold. Jeg synes ikke, at producenterne skal “voldtage” møllerne ved at sætte længere vinger på. Det ser ikke godt ud. Det er noget, der er kommet til på senere modeller for at øge produktion af elektricitet, siger Arne Boelt.” Nordjyske 9.9

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

Jeg synes, det er vildt underligt (og faktisk også et demokratisk problem), at kommunen ikke har lagt møllelaugets partshøringssvar på bilagslisten til dagsordenen til byrådsmødet d.16. Her står blot, at svaret eftersendes inden byrådsmødet. Af partshøringssvaret skal det jo fremgår, hvad det mere præcist er for et projekt, der ansøges om. Men når svaret ikke er offentligt tilgængeligt, har borgerne jo ikke mulighed for at stille præcise spørgsmål til projektet i forbindelse med byrådsmødet.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Det har du fuldstændig ret i. Det bør de jo helt klart gøre. Det er underligt at man vælger at “putte” med den, på den måde.

Hdk
3 år siden

Der er en fornuftig grund til ikke at acceptere rotorer på 136 meter. Jeg har fundet min gamle regnebog frem og genopfrisket, hvordan man udregner en cirkels areal. Vestas V136 vil beherske et område på 1453 m2. Det svarer til at svinge rundt med 2 parcelhusgrunde. 6-8 sådanne Møller ville være landskabsvandalisme i et enestående kulturlandskab – noget af det flotteste, som vi har at byde på her i Vendsyssel.

Thomas
3 år siden
Reply to  Hdk

Hvad er det for en regnebog? En diameter på 136 m giver et bestrøget areal på 14527m2.

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden
Reply to  Thomas

Thomas, du kom mig i forkøbet, skulle netop til at skrive det samme, fnis fnis

hdk
3 år siden
Reply to  Thomas

Kan vi så ikke blive enige om 14532m2? – Men det bliver det hele jo bare værre af, for så er det et areal på størrelse med 2 fodboldbaner, der er tale om.