DOKUMENTATION: Kommunens kommentarer efter afgørelsen fra Ankestyrelsen

Med afsæt i en række spørgsmål leverer kommunen svar på samme i relation til den aktuelle afgørelse i Ankestyrelsen.

2072
Foto: Arkiv.

Fem beboere på Havbakken har som bekendt påklaget Hjørring Kommunes afgørelse om tilrettelæggelse af hjælpen pr. 1. november 2019 på Havbakken.

Ankestyrelsen har den 22. januar 2020 truffet afgørelse i de fem sager. Nedenfor finder du spørgsmål (Q) og svar (A) vedrørende den aktuelle afgørelse fra Ankestyrelsen og dækning heraf i pressen vedrørende levering af hjælp til beboerne på Havbakken.

Q: Er de tilbageværende beboere på Havbakken blevet frataget hjælp? Og får de tilbageværende beboere på Havbakken mindre hjælp end beboere på kommunens øvrige plejecentre?

A: De tilbageværende beboere på Havbakken får den hjælp, de hele tiden har fået – ingen af de tilbageværende beboere har fået skåret i deres hjælp. De tilbageværende beboere får nøjagtig den samme hjælp, de samme pakker, som beboerne på de øvrige plejecentre i kommunen. Normeringen pr. beboer på Havbakken er aktuelt højere i dag, end den var, da plejecentrets pladser var fuldt belagte.

Q: Det fremgår af pressen, at der ikke længere er døgnbemanding på Havbakken – er det korrekt?

A: Nej, det er ikke korrekt. Der har altid været og er stadig døgndækket bemanding på Havbakken, både før og efter 1. november 2019. Helt aktuelt er bemandingen den, at der er 3 personaler i dagvagten, 3 personaler i aftenvagten og 1 personale i nattevagten til de nuværende 9 beboere. Dette faste personale er fysisk til stede på Havbakken og benytter de tilknyttede servicearealer til plejecenteret som afsæt for at yde hjælpen.

Q: Hvor mange beboere er der tilbage på Havbakken?

A: Pr. dags dato er der 9 beboere på Havbakken. Pr. 1. februar 2020 er der 7 beboere tilbage på Havbakken.

Q: Har Hjørring kommune besluttet, at plejecenter Havbakkens boliger skal skifte status fra plejeboliger til ældreboliger?

A: Nej – Hjørring kommune fastholder, at Havbakken skal drives som et plejecenter, så længe der er beboere tilbage på Havbakken. Beboerne bor derfor fortsat i en plejebolig. Deres plejeboliger er ikke omdannet til ældreboliger. Hjælpen leveres  fortsat på samme niveau som hidtil. De tilknyttede servicearealer er fortsat opretholdt. Det tilknyttede faste personale møder ind på Havbakken og leverer hjælpen til beboerne som hidtil og med afsæt i de tilknyttede servicearealer.

Q: Ankestyrelsen ophæver Hjørring kommunes afgørelse fra ultimo oktober. Det fremgår supplerende af Ankestyrelsens afgørelse, at kommunen skal ”genoptage den bevilgede hjælp gennem den bevilgede servicepakke fra plejecentrets faste personale” – hvad betyder Ankestyrelsens afgørelse for hjælpen til beboerne på Havbakken?

A: Det fremgår af afgørelsesskrivelsen fra Hjørring Kommune ultimo oktober til de enkelte beboere, at hjælpen fastholdes i samme omfang som hidtil. Dvs. hjælp til personlig pleje fortsætter uændret samt hjælp og støtte til rengøring, tøjvask og madservice leveres i samme omfang som hidtil via servicepakken. Ingen af beboerne på Havbakken er frataget hjælp, som de tidligere har modtaget. Beboerne modtager således stadig den samme hjælp.

Den praktiske organisering af hjælpen ændres pr. 1. november fra at blive leveret af personale med fast ansættelse på Havbakken, til levering af personale med fast tilknytning til Havbakken, men med ansættelse i den kommunale hjemmepleje. Efter omorganiseringen er der således stadig fast tilknyttet personale på Havbakken.

Hjørring Kommune er således i tvivl om, hvordan Ankestyrelsens afgørelse skal udmøntes i praksis. Kommunen vil derfor tage kontakt til Ankestyrelsen med henblik på nærmere dialog herom.

Q: Hvordan kan det være, at beboerne skal kunne nøjes med at modtage hjemmehjælp, som det fremgår af pressen, når de er visiteret til en plejebolig?

A: Beboerne er fortsat berettiget til og visiteret til en plejebolig. Beboerne bor fortsat i en plejebolig. Hjørring Kommune anser og har altid anset boligerne for plejeboliger.

Beboerne modtager ikke hjemmehjælp, men modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp fra fast tilknyttet personale på Havbakken.


Link til tidligere artikel i sagen

DOKUMENTATION: Ankestyrelsens afgørelse

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
kaj olsen
2 år siden

hvad brokker i jer så over når beboere på Havbakken får den hjælp, de hele tiden har fået. hvad vil i så finde på at brokke jer over nu..

Jan Jepsen
2 år siden
Reply to  kaj olsen

Landsbytosse kommentarer frabedes, tak.

Kurt severinsen
2 år siden

Der er noget, der ikke stemmer. Hjørring Kommune har vel haft lejlighed til at præsentere deres synspunkter overfor Ankestyrelsen. De afgør ikke en sådan sag baseret på en ensidig præsentation. Både SF, EL og V giver jo Ankestyrelsen ret et stykke henad vejen.