DOKUMENTATION: Borgerhenvendelse til Ankestyrelsen

I forlængelse af tidligere dokumentation fremlægges her en mail sendt af Paw Rytter til Ankestyrelsen, som har videresendt den til Hjørring Kommune.

1361
Foto: Arkiv.

Fra: Paw rytter <pawrytter@hotmail.com>
Sendt: 4. februar 2020 16:15
Til: Pernille Christensen <PECH@kl.dk>
Emne: vedr. KL’S vurdering af Ankestyrelsens afgørelse

Kære Pernille Christensen

Efter at have læst din mail til Hjørring kommune dateret 27. januar, vil jeg gerne bidrage med nogle oplysninger, der kan være med til at forklare nogle af de misforståelser, der er omkring Hjørring kommunes kommunikation med pårørende og beboere på Ældrecenter Havbakken.

Forud for et informationsmøde på Havbakken 20. november 2018 modtog beboerne på Havbakken et brev fra Hjørring kommune i deres e-boks. (Brevet er vedhæftet som pdf). Brevet er ikke en opsigelse i lejelovens forstand, men nærmere en form for instruks,  der tager for givet at beboerne ønsker at flytte. Givet at brevets form og indhold, samt den omstændighed at det blev sendt til beboernes e-boks, er det forståeligt, hvis brevet er blevet opfattet som en de facto opsigelse.

Borgmester Arne Boelt bidrog til at gøre forvirringen omkring beboernes rettigheder endnu større, da han på byrådsmødet den 27.marts 2019 ud af det blå lod byrådet og de fremmødte tilhørere forstå, at boligerne på Havbakken i virkeligheden slet ikke var plejeboliger, men ældreboliger. Byrådsmødet kan ses her link (mødet er dateret 28. marts i oversigten) borgmesterens forklaring starter 1 time og ti minutter inde i optagelsen

Udefra set virker borgmesterens forklaring mærkværdig, og den skyldes at borgmester på daværende tidspunkt ikke vidste, at plejeboliger er almene ældreboliger, hvor servicearealerne er udskilt i egen matrikel.

Men borgmesterens forklaring har gjort mange af de pårørende og beboerne utrygge. Mange har følt det som et overgreb, at borgmesteren så pludseligt og uden ordentlig dokumentation overbeviste et flertal af byrådet om, at man godt kunne overdrage plejen af Havbakkens beboere til den kørende hjemmeplejen.

Siden har Hjørring kommune meddelt Ældresagen, at kommunen har valgt at betragte boligerne på Havbakken som plejeboliger.

Denne imødekommelse kom dog først efter, at Hjørring kommune ved hjælp at ekstern juridisk bistand, var kommet frem til, at serviceloven ikke definere nogen nedre grænse for, i hvilket omfang der skal være plejepersonale tilstede ved Ældrecentre/plejeboliger. Jeg formoder at Ankestyrelsen afgørelse til dels skyldes Hjørring kommunes og borgmesterens noget slingrende kurs i forløbet.

Alt godt
Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
9760 Vrå


Kære Paw Rytter

Tak for din mail. Jeg vil sende din mail til kommunen, så den kan indgå i kommunens videre behandling af sagerne.

Mvh
Pernille Christensen


Link til tidligere artikel

DOKUMENTATION: KL’s vurdering af afgørelsen fra Ankestyrelsen

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Inga Lund Madsen
2 år siden

Arne er en total færdig mand, som har ramt bunden. Ta dit tøj og gå det vil klæde dig. Indse du har fingerne dybt plantet i kagedåsen og du har skrabet bunden. Hirtshals befolkning kommer du ikke uden om. Og dine søforklaringer kan du gemme til du skal ud som gadefejer. Der er nok at feje under fliserne i dit betændte virke.

Marie
2 år siden

Det er da ufatteligt at i bliver ved med at lade Paw Rytter få taletid

ole
2 år siden
Reply to  Marie

marie er sandheden da ilde hørt?

Max
2 år siden
Reply to  Marie

Hørt