DOKUMENTATION: KL’s vurdering af afgørelsen fra Ankestyrelsen

Til dokumentation af sagsforløbet om Havbakken i Tornby bringer vi hermed Kommunernes Landsforenings vurdering af afgørelsen fra Ankestyrelsen.

2487
Foto: Arkiv.

 

Fra: Pernille Christensen <PECH@kl.dk>
Dato: 27. januar 2020 kl. 17.49.25 CET
Til: Leif Serup <leif.serup@hjoerring.dk>
Cc: Pernille Christensen <PECH@kl.dk>, Natalia Louise Lehnsdal <NLL@kl.dk>
Emne: Havbakken ‐ Ankestyrelsen
Svar til: Pernille Christensen <PECH@kl.dk>

Kære Leif Seerup

KL har nu gennemgået Ankestyrelsens afgørelse af 22. januar 2020.

Vi har forholdt os til Ankestyrelsens begrundelse for deres afgørelse i vedhæftede oversigt.

KL vurderer, at Ankestyrelsen ikke kan forudsætte, at det er et krav, at plejepersonalet er direkte ansat på  Havbakken, men derimod godt kan være organisatorisk forankret i kommunens hjemmepleje.

Ankestyrelsen angiver i deres begrundelse, at det ikke fremgår tydeligt af sagens oplysninger, om denne  ændring i organisationen af plejepersonalet medfører, at borgeren ikke længere får den bevilgede hjælp til  personlige og praktiske opgaver. KL vurderer, at dette tydeligt fremgår af kommunens genvurdering af  sagen den 2. december 2019.

KL vurderer, at kommunen kan anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen på baggrund af  Ankestyrelsens forkerte anvendelse af faktuelle oplysninger om Havbakken.

Ankestyrelsen har lagt til  grund, at borgeren bor i egen bolig. Det er ud fra de oplysninger, KL har fra kommunen i anden  sammenhæng, ikke korrekt.

KL deltager gerne sammen med Hjørring Kommune i drøftelser med Ankestyrelsen, evt. ved møde.

KL står endvidere til rådighed for Hjørring Kommune.

Mvh
Pernille
Med venlig hilsen
Pernille Christensen
Juridisk chef
Jura og EU


5 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Kit Jensen
4 år siden

Ja jeg tænkte jo nok at vores kære borgmester ikke gav sig uden kamp. Såvel Hjørring kommune som KL forsøger igen at dreje sagen over i arbejdsretlig sammenhæng. Det er faktisk skræmmende at det igen ser ud til at lykkes.

john Jepsen
4 år siden

Detbeviser jo bare at det store svin til Arne Boelt bare skal ud af vagten så hurtigt som muligt

Arne Pedersen
4 år siden
Reply to  john Jepsen

Formuler dig så du er værd at høre på!

Claus Christensen
4 år siden

Hvor uhyggeligt at se hvor svært det for nogle personer kan være at kapere et nederlag eller tabe ansigt. Kom nu videre og lær at erkende fejl og tag afgørelsen som en mand som normale mennesker gør når der træffes afgørelser som her. Det er jo også bevist at kun psykopater og folk uden empati ikke vil erkende og lære af sine fejler.

Kim Jensen
4 år siden

Det er sjovt at se der er nogen der kan tåle at tabe som i har gjort nu. Hvor der ikke er noget at komme efter med Havbakken Hjørring kommune har gjort det lige efter bogen så der er ikke noget at komme efter. Så har i ikke noget at brokke jer over mere men så finder i nok bare noget nyt at brokke jer over.