Chelina Bagger (S): Lad os få fokus tilbage i lokalpolitikken

De udfordringer vi i SÆH nu står overfor er først og fremmest vores – Ankestyrelsens afgørelse har umiddelbare konsekvenser for vores budget, fastslår i dette debatindlæg socialdemokraten Chelina Bagger.

1057

Af Chelina Bagger
Byrådsmedlem (S)
Næstformand SÆH

Det har været nogle turbulente dage, siden Hjørring Kommune modtog afgørelsen fra Ankestyrelsen omkring Havbakken. Jeg er ganske, som vores borgmester og mange andre, overrasket over flere dele af afgørelsen.

I skrivende stund tyder meget på, at Ankestyrelsen ikke har haft alle oplysninger i sagen. Eksempelvis hævder man, at kommunen ikke har tilbudt beboerne andre muligheder. Det er ukorrekt. Det fremgår bl.a. af byrådets- og udvalgetsreferater, at vi har åbnet en etage i Fynsgade og tilbudt flytning dertil. Og at vi fastholder dette tilbud og giver tid. Vi må også understrege, at beboerne i dag får den samme pleje og i videst muligt omfang af det samme personale som før (da nogle medarbejdere har fået andet arbejde).

Så, der er nogle uklarheder, der skal undersøges nærmere.

Men, den socialdemokratiske gruppe står stadig på mål for beslutningen om lukningen af Havbakken, som vi sammen med de konservative gennemførte. Vi gør det af to grunde: For det første økonomien. Vi har pt overkapacitet af plejeboliger i kommunen. Det har vi ikke råd til. Det var en medvirkende årsag til det blev Havbakken, at Havbakken ligger i et geografiskområde der er godt dækket og at der var udsigt til en stor renovering for at få bygninger op to date.

For det andet, må vi sikre, at ældre i kommunen også i fremtiden får den pleje, de har behov for. Vi ønsker ikke om 2-3 år at se ”sager”, hvor mennesker bliver endnu mere udsatte, fordi der ikke er bredde nok i personalesammensætningen til at klare de mere komplekse udfordringer. Vi ved, der kommer flere demente medborgere. Vi ved, at der er et voldsomt pres på sygehusene for at udskrive mennesker tidligere. Det kræver altså, at vi kan fastholde de nuværende dygtige medarbejdere på plejecentrene og at de bliver suppleret med andre faggrupper. Det koster mange penge og derfor er større plejeenheder nødvendige. Det handler faktisk om vores ældres velfærd.

Når kommunen har fået afklaret de usikkerheder, der er i Ankestyrelsens afgørelse, skal vi naturligvis handle derefter. Det betyder at navnlig SÆH udvalget skal i arbejdstøjet.

Det er os der har haft alle drøftelserne og det er os i SÆH udvalget der nu skal starte med at samle trådene – se hvad vi kan og ikke kan, hvad vi kan stå inde for og hvorledes vi kan og vil nå dertil. For ingen tvivl om at Ankestyrelsens afgørelse får stor betydning for området – og området er først og fremmest SÆH udvalgets ansvar. Heldigvis har formanden for udvalget, Per Møller, været med i lukningen af Havbakken og de efterfølgende diskussioner. Det betyder jo, at udvalgets planlægning af arbejdet bliver lettere.

Et flertal i udvalget valgte at lukke Havbakken ud fra en række kriterier og efter grundige overvejelser. En hel del af processen har været i byrådet og en hel del kommer det sikkert også senere. Men lige nu, så skal VI i arbejdstøjet. Ankestyrelsens afgørelse kan risikere at lægge pres på SÆH udvalgets budget, der jo i forvejen er presset, fordi ikke alle beboere på Havbakken ønskede at flytte. Vi skal finde en (forhåbentlig fælles) løsning på de nye økonomiske udfordringer – og jeg finder mig ret overbevist om, at det nok skal lykkes. Både V og K havde lukningen af Havbakken med i deres seneste budgetforslag. Så de må jo også være interesserede i at finde en fornuftig vej videre.

Lad nu SÆH udvalget få lidt arbejdsro og tid til at drøfte udfordringen, fremfor at blive udfordret på kritik af enkeltpersoner. Bidrag med finansierede løsningsforslag, fremfor vidtragende ideologisk og populistiske løfter og formaninger. Det er og bliver et demokratisk flertal der skal finansiere en løsning på (de stadig ukendte) konsekvenser af Ankestyrelsens afgørelse. En afgørelse der har betydning langt ud over kommunegrænsen.

Lad os få fokus tilbage, fremfor at vi alle – borgere og politikere – skal bruge tid og ressourcer på at angribe manden. Lad os spille bolden. Lad os i SÆH spille bold med hinanden og dermed lad os gøre det vi er valgt til. Vi er valgt demokratisk og vi arbejder i alle grupper med det, vi hver i sær er gået til valg på. I de faglige udvalg mødes vi på tværs af grupperne. Her diskuterer og fremsætter vi vores forskellige synspunkter og når i det allermeste til enighed. Og når vi ikke gør, så har vi et velfungerende demokrati – både i udvalget og byrådet.

Ingen borgere skal være i tvivl om demokratiet virker. Vi er 31 individuelle folkevalgte, men vi er ikke af  31 helt forskellige overbevisninger. Rigtig meget er vi enige om. Meget er de enkelte grupper enige om og demokratietsopgave er nu engang at finde et fungerende flertal og en fornuftig løsning. Det skal som nok lykkes.

 

10 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Ole larsen
2 år siden

Undrer mig over at man åbner en etage på fyensgade når der er for mange pladser, det hænger ikke sammen

grete christensen
2 år siden
Reply to  Ole larsen

Politiker snak ,noget skal de jo give til undskyldning

Arne Pedersen
2 år siden

Undrer mig stadig at samtlige aktører antyder at Ankestyrelsen ikke har haft alle oplysninger. Udvalget har vel set, og godkendt, svaret til Ankestyrelsen?

Torben Kaptain
2 år siden

Godt og korrekt skrevet, men undre mig en hel del over at Per Møller (c) er gået fuldstændig i flyverskjul. Beslutningen kommer fra hans udvalg og alligevel hører vi intet fra ham.

2 år siden
Reply to  Torben Kaptain

Kære Torben Kapain!

Husk nu at få læst den lokale netavis – hver dag, hvis ikke du vil gå glip af noget: https://arkiv.flaskeposten.nu/per-moeller-k-jeg-arbejder-naturligvis-for-beslutninger-truffet-sammen-med-borgmesteren/

Lene Smidstrup
2 år siden

Til ole Larsens kommentar.
Der er ikke for mange pladser , men det ynder politikerne at sige, for de forholder sig til garanti ventelisten. Jf Hjørring kommunes hjemmeside så er ventelisten for de borgere der ER visiterede til en plejehjemsplads i uge 2 2020 således: til pladser under plejeboliggarantiordningen er der 5, der venter på plads. På “ønskelisten” er der 56 , der venter på en plejehjemsplads. Den gennemsnitlige ventetid for de borgere, der har ønsket 3 eller flere alternative muligheder er den gennemsnitlige ventetid 116 dage og den gennemsnitlige længste ventetid 282 dage. Der er venteliste til alle plejecentre. Sådan som ventelisten ser ud i dag har den stort set set ud i over to år!

grete christensen
2 år siden
Reply to  Lene Smidstrup

Jamen fylder de os borgere med løvn

Lene Christensen
2 år siden

Ja Grete – det kan man da blive bekymret for?

grete christensen
2 år siden

Ka det pas ,Er Havbakken ikke det nyeste og den bygning man kan få flest penge for salg ,,???? spørg bare

Lene Christensen
2 år siden

Hej Grethe
Prøv at se Tilsynsrapporten fra Havbakken, hvor der skrives, at centret i høj grad ……
og at borgerne finder de fysiske ra….

https://hjoerring.dk/media/36555/%C3%A6ldrecenter-havbakken-tilsynsrapport-2019-bdo.pdf