Per Møller (K): Jeg arbejder naturligvis for beslutninger truffet sammen med borgmesteren

Jeg arbejder naturligvis for de beslutninger jeg har truffet i samarbejde med borgmesteren. Samtidig accepterer jeg 110%, at jeg i min rolle som 1. viceborgmester og udvalgsformand må udvise loyalitet overfor samtlige flertalsbeslutninger i Byrådet, skrver i dette debatindlæg den konservative Per Møller.

1740
Foto: Arkiv.

Af Per Møller

1.viceborgmester (K)
Formand Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget
Hjørring Kommune

Hvem støtter borgmester Arne Boelt (S) i Hjørring Byråd? Sådan lyder spørgsmålet stillet af FlaskePosten.nu og medlem af det Radikale Venstre, Lene Bjørn Sørensen.

Kritikken af borgmesteren er blevet rejst efter at Ankestyrelsen har truffet afgørelse i de 5 sager, som der er blevet rejst af 5 beboere på Ældrecenter Havbakken.

Ankestyrelsens afgørelse kommer for så vidt bag på mig, akkurat som for en række andre lokalpolitikere. Havde flertallet på forhånd vurderet, at Ankestyrelsen 10 måneder senere ville omstøde byrådsbeslutningen af 27. marts 2019, så havde vi givetvis stemt anderledes ift. at organisere plejepersonalet i hjemmeplejen. Derfor har både jeg og den konservative byrådsgruppe taget Ankestyrelsens afgørelse til efterretning og vil nu bede forvaltningen undersøge hvordan vi får rettet fejlen.

Jeg mener dog, at flere af dem der revser borgmesteren, glemmer et meget vigtigt punkt i debatten.

Vi traf bl.a. beslutningen om at erstatte det faste plejepersonale på Havbakken med hjemmeplejen fra og med 1. november 2019 af den årsag, at det ville sikre en mere fleksibel og fast stab af kompetencer omkring beboerne på Havbakken, samt en jobsikkerhed for de ansatte. Jeg synes kritikere af flertalsbeslutningen burde ulejlige sig med at læse de høringssvar der foreligger fra Havbakkens AMR og TR fra marts 2019, samt høringssvaret FTR fra FOA og DSR. For der var brug for en afklaring!

For hvem vil være ansat på en arbejdsplads der er besluttet lukket? Hvilke ansatte vil lade deres skæbne over sit arbejdsliv svæve i vinden? For guderne må vide hvornår der skulle nedlægges stillinger? Og hvor hurtigt ville det faste personale søge nye muligheder for at komme videre i deres arbejdsliv?

Kritikken mod byrådsbeslutningen for at nedlægge de faste stillinger og lade personalet overgå til hjemmeplejen gjorde det nemlig muligt for medarbejdere, at fortsat have jobsikkerhed i kommunens ældrepleje og ikke mindst varetage omsorgen og plejen af beboere på Havbakken.

Jeg finder det også vigtigt at pointere at Havbakken, også efter 1. november, drives som et plejecenter. Plejeboliger er ikke omdannet til ældreboliger. Hjælpen leveres fortsat på samme niveau som hidtil og de tilknyttede servicearealer er fortsat opretholdt. Således mødte 3 personaler ind i dagvagten, 3 i aftenvagten og 1 i nattevagten til de i alt 9 beboere. Faktisk en bedre normering end på vores øvrige plejecentre.

Ja, det ærgrer mig meget, at vi som kommune har begået fodfejl ift. at organisere vores faste plejepersonale i hjemmeplejen. Derfor må vi have rettet op på de fejl i en fart.

Og til spørgsmålet om jeg støtter borgmester Arne Boelt?

Jeg er ikke enig i alt hvad borgmesteren foretager sig (ellers burde jeg også skifte parti). Men jeg arbejder naturligvis for de beslutninger jeg har truffet i samarbejde med borgmesteren. Samtidig accepterer jeg 110%, at jeg i min rolle som 1. Viceborgmester og udvalgsformand må udvise loyalitet overfor samtlige flertalsbeslutninger i Byrådet når jeg repræsentere vores kommune.

Det politiske arbejde i vores skønne kommune fortsætter. Om mindre end 2 år er der kommunalvalg og mener borgerne i Hjørring kommune, at der skal sættes en ny politisk retning, så er det tidspunktet indflydelsen skal gøres gældende. Indtil da må Byrådet arbejde for, at finde de fælles og ikke mindst demokratiske løsninger der er muligt for vores fællesskab.


Link til tidligere artikel

Hvem støtter borgmester Arne Boelt (S) i Hjørring Byråd?

2 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Max
4 år siden

Godt. Og kan vi så få ro specielt på den gruppe på Facebook . Her argumenterne løbet tør og nu er det mere hakken på person end en saglig diskussion. Andre der har en anden mening bliver mildt sagt latterlig gjort. Men det siger vel mere om den gruppe end den de hakker på!!

Arne Pedersen
4 år siden

Hvorfor har det været så svært at formidle den info at medarbejdere blot er organisatorisk (fra plejepersonale til hjemmepleje)men at funktioner og bemanding iøvrigt ikke er ændret. Det kan da ikke passe at Ankestyrelsen opponerer imod dette hvis kommunen har været i stand til at oplyse dette?