Virksomhedsoverdragelse og konsekvenserne ved dette

Der kan opstå mange uforudsete problemstillinger ved en virksomhedsoverdragelse, hvilket i sidste ende kan få store økonomiske konsekvenser for køber såvel som sælger, har man ikke papirarbejdet i orden.

45

Skal man overdrage sin virksomhed til anden part, er det som tommelfingerregel en god idé at have sit juridiske hjemmearbejde i orden. Ligeledes er det vigtigt, hvis man står på den anden side af kontrakten som køber.

Der kan opstå mange uforudsete problemstillinger ved en virksomhedsoverdragelse, hvilket i sidste ende kan få store økonomiske konsekvenser for køber såvel som sælger, har man ikke papirarbejdet i orden. Disse problemstillinger kan dog i mange tilfælde være uoverskuelige, hvorfor hjælp fra en tredje part med juridisk baggrund kan være at foretrække, da man i så fald ved, at der ikke er vigtige detaljer, der bliver overset.

Grundighed er alfa og omega

Noget af det vigtigste, når man indgår i en overdragelse af en virksomhed, er at være grundig. En forhastet og mangelfuld overdragelsesproces kan hurtigt få store konsekvenser. Det kan dog langt hen ad vejen godt være vanskelligt at overskue samtidig med, at den daglige drift af virksomheden stadig skal varetages. Får man dog juridisk støtte i processen bliver denne langt mere overskuelig og gnidningsfri for begge parter, hvilket må være at foretrække, da der samtidig kan være en masse penge samt følelser indblandet.

Gode råd, hvis du skal købe en virksomhed

Først og fremmest er ovennævnte grundighed selvfølgelig stadig utrolig vigtig; man skal være godt forberedt på detaljerne omkring virksomheden, man er ved at købe og/eller fusionere med. Her kan det være en god idé at foretage en grundig og omfangsrig due diligence-undersøgelse af modpartens virksomhed, da man i så fald får dannet sig et værdifuldt overblik over modpartens virksomhed. På denne måde er man også bedst klædt på, når man går til forhandlingsbordet, hvilket kan ende med at give en økonomisk fortjeneste og/eller besparelse.

Derudover er det vigtigt at få en tredje part til at kigge kontrakter etc. igennem. Her kan det være en idé, at det er en person, der er objektiv og som kigger på købsaftalen med juridiske øjne, da denne har bedre styr på kontraktmæssige faldgruber og fordele. På denne måde opnår man samtidig de bedste forhold for både køber såvel som sælger. Læs mere.

 

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments