Vindmøllerne ved Hjortnæs er igen på dagsordenen hos Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget skal onsdag den 12. august skal tage stilling til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøkonsekvensrapport for udskiftning af vindmøllerne og administrationsgrundlag for Grøn Pulje ved eventuel opstilling ved Hjortnæs.

246
Visualisering af vindmølleprojektet (her 8 stk. Vestas V126 på 150 meter) set fra Fristrupvej i den sydlige udkant af Børglum by. Afstand til møllerne er ca. 2,4 km. Kilde: Hjørring Kommune.

I forlængelse af Byrådets beslutning om, at der skal arbejdes videre med et projekt for udskiftning af vindmøller ved Hjortnæs, har ansøger udarbejdet miljøkonsekvensrapport og administrationen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 39 og lokalplan nr. 900-L18. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor onsdag tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at offentliggøre planforslagene i otte uger.

Dernæst er der med henblik på en eventuel forestående offentlighed for vindmølleprojektet ved Hjortnæs på grund af projektets placering tæt på kommunegrænsen til Brønderslev Kommune behov for en beslutning om udarbejdelse af administrationsgrundlag for udbetaling af støtte. Som en del af energiaftalen fra 13. september 2019 har Folketinget nemlig besluttet at genindføre Grøn Ordning, hvor kommunen via midler fra mølleopstiller kan yde støtte til lokale projekter. Ordningens navn er dog ændret til Grøn Pulje.

Læs hele sagsfremstillingen for de to punkter på side 51 og 58 her: Åben dagsorden for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments