Verdensmål skal virkeliggøres

Danmark skal fastlægge rammerne for, hvordan vi bruger og måler FN’s 17 Verdensmål i Danmark. Som det første land i verden sker det med omfattende inddragelse af befolkningen, virksomheder, forskere, interesseorganisationer og meningsdannere. Allerede nu kan de første give deres besyv med.

94

Danskerne bliver som den første befolkning i verden taget med på råd, og et storstilet arbejde med at fastlægge rammerne for, hvordan vi i Danmark bruger og måler verdensmålene, er netop skudt i gang.

Befolkningen skal sammen med dansk erhvervsliv, forskere, interesseorganisationer, kommuner og resten af civilsamfundet komme med input til, hvordan vi ud fra danske standarder kan måle, om vi lever op til FN’s 17 Verdensmål om at skabe en mere bæredygtig verden. Desuden skal langt flere vide mere om Verdensmålene end de blot 5 procent af befolkningen, der ifølge en analyse fra YouGov siger, at de kender dem godt.

Med danske indikatorer kan virksomheder, organisationer, myndigheder, politikere og borgere i højere grad bidrage til at nå Verdensmålene. For eksempel gennem produkt- og forretningsudvikling, lovgivning, politikudvikling samt gennem ændret adfærd og nye forbrugsvaner.

”Om vi diskuterer unge rygere, hjemløse eller ulighed, taler vi om Verdensmålene. Et mere bæredygtigt samfund vedrører os alle, og derfor har det også været vigtigt, at alle får mulighed for at give deres besyv med. Det vi tæller tæller, og derfor kommer de indikatorer, vi lægger os fast på og som Danmarks Statistik fremover skal måle på, til at have enorm betydning for, hvordan vi indretter Danmark i fremtiden,” siger Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, der er nedsat af Folketingets 2030-netværk.

Fattigdom, ernæring, ligestilling og klimaproblemer er i sagens natur markant anderledes i Danmark end i udviklingslandene. Derfor kan det i en dansk sammenhæng være relevant at besvare spørgsmål om, hvorvidt man er fattig, hvis ikke man har råd til en mobiltelefon eller fejlernæret, hvis ikke man får seks stykker frugt og grønt om dagen.

”Det er vigtigt, at vi får skabt nogle nationale indikatorer for måling af den bæredygtige udvikling. Begreber som fattigdom, sundhed, klimaforandringer og økonomisk vækst er naturligvis ikke det samme i Danmark som i andre dele af verden. I tråd med en demokratisk dansk tradition er det oplagt, at befolkningen skal være med til at fastlægge de danske indikatorer,” siger formand for 2030-netværket, Kristian Jensen.

For at involvere befolkningen er en digital debatplatform nu tilgængelig, hvor man kan komme med sine bud på, hvordan de 17 Verdensmål og 169 delmål skal oversættes til danske forhold, og hvor man kan diskutere og forholde sig til de indkomne forslag. De 17 Verdensmål vil også blive behandlet på 17 events rundt omkring i landet, hvor relevante personer vil diskutere og give deres bud på, hvad Verdensmålene betyder i en dansk kontekst, og de vil siden blive delt i en podcast-serie, så alle kan lytte med.

Sideløbende vil forskere fra landets universiteter koble deres forskning og viden til arbejdet med Verdensmålene, ligesom der skal afholdes workshops og foretages høringer, inden den endelige rapport ligger færdig i juni 2020.

Fakta om Vores Mål
• Vores Mål skal med omfattende input fra borgere, virksomheder, NGO’er og interesseorganisationer fastlægge rammerne for, hvordan vi måler og bruger Verdensmålene i Danmark.

• Projektet er det første af sin art i verden.

• Konkret skal der gennem projektet udvikles minimum 169 nationale indikatorer (minimum én for hvert delmål), der er relevante at måle på i Danmark.

• De nationale indikatorer samles i en rapport, der i juni 2020 overrækkes til Folketinget.

• Projektet er igangsat af 2030-panelet. Panelet er nedsat af et tværpolitisk netværk i Folketinget og består af 21 medlemmer og repræsentanter for væsentlige aktører i samfundet.

• Professor emeritus ved Århus Universitet, Steen Hildebrandt, er formand for panelet.

• Vores Mål er støttet af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania og Spar Nord Fonden.

• 17 events i samarbejde med P1 Public Service med paneldebatter om hvert af de 17 Verdensmål skal oplyse og fordre til debat. De 17 events afholdes over hele landet og publikum får mulighed for at byde ind med spørgsmål og løsningsforslag, ligesom lyttere opfordres til at ringe ind med input undervejs i programmet.

• Seks workshops i Aalborg, Holbæk, Sønderborg, Kalundborg, Odense Kommune og Københavns kommuner, hvor eksperter, virksomheder, interesseorganisationer og borgere diskuterer mulige danske indikatorer for de 17 Verdensmål. Alle workshops kan også følges og kommenteres online.

• En online inddragelsesplatform. På www.deltag.voresmål.dk kan alle komme med forslag til de danske indikatorer og debattere og kommentere indkomne forslag.

• Læs mere om projektet på www.voresmål.dk

Information

Projekttitel: Dansk baseline for Verdensmålene

Projektejer: Danmarks Statistik

Støttet med: 3.000.000 kroner

Kontakt:
Kommunikationschef hos Spar Nord Fonden, Elisabeth Rosenbeck Viksnins, 25 27 04 38 / elisabeth@sparnordfonden.dk

Om Spar Nord Fonden:
Spar Nord Fondens vision er at være katalysator for menneskelig udvikling og være den økonomiske medspiller, når ildsjæles initiativer og aktiviteter skal blive til virkelighed. I 2018 donerede Spar Nord Fonden mere end 62 millioner kroner til kultur, idræt, forskning og velgørende formål – både lokalt og nationalt. Fondens ambition er at holde samme niveau i 2019.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
inger-lene poulsen
4 år siden

For en del år siden var jeg til et offentligt foredrag med Kristian Jensen Venstre, på Hjørring Bibliotek. Sikkert den første der virkelig kunne formidle Verdensmålene- det var før de der siger de er grønne fik fat. Måske har Kristian Jensen været overset, fordi han var med fra begyndelsen i Verdensmålsprojektet.