Venstre debatterede ulve i Vendsyssel

Venstre i Hjørring Kommune havde indbudt til dialogmøde med temaet ”Er der plads til ulve i Vendsyssel?”.

409

Henved 60 menneske var mødt op til dialogmødet ”Er der plads til ulve i Vendsyssel?”, som var arrangeret af Venstre i Hjørring Kommune. Mødet blev holdt på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Panelet bestod af: Formand for Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Lars Schoenberg-Hemme, Asaa, fritidslandmand Niels Nielsen, Hellum, landmand hvis dyr er blevet angrebet af ulv Kim Andersen, Hørby, formand for Løkken Turistforening, Stefan Karlborg, Løkken, mens skatteminister Karsten Lauritzen var moderator ved mødet.

De fire paneldeltagere fik hver især lov til at holde et indlæg om, hvordan ulve påvirker deres dagligdag, og deres forhold til ulve.

Stefan Karlborg, kunne sige, at han ikke ved noget om ulve, men selvfølgelig har en holdning, og den er, at de ikke passer ind i vores natur, han har selvfølgelig kva sit arbejde stor kontakt til både svenskere, nordmænd og tyskere, i både Norge og Sverige bliver ulvebestanden reguleret, men det er ikke noget der bliver spurgt ind til.

Som turistchef frygter han mere dårligt vejr end ulve.

Kim Andersen udtaler ,at han ikke er ”Rødhætteforskrækket”, og kunne da også foreslå skiltning :”Hold børn og hunde tæt til kroppen ULVE” Kim har selv oplevet det, at gå ud i engen og finde en af sine kalve dræbt og ædt af en ulv, og vil ikke længere have sine dyr så langt væk fra sin ejendom. Selv er han ikke bange for at møde en enkelt ulv, men på sigt vil han frygte at møde et ulvekobbel. Desuden kunne Kim fortælle, at der ikke er de samme dimensioner for hegn hvis ulven hhv skal holdes ude, som hvis den skal holdes inde, tillige kunne han komme med priseksempler på indhegning. Kim mener, at det haster med en lovgivning på området.

Niels Nielsen er heller ikke ulveforskrækket, men mener, at ulvens tilstedeværelse vil få os til at ændre adfærd, her mener han, økologien, og områder udlagt til naturpleje, hvor dyrene skal være ude i sommermånederne vil få det svært, og derfor mener han at ”problemulve” skal udryddes, idet han henviser til Dyreværnslovens

Kapitel 1

  • 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Dette mener han ikke vi kan leve op til hvis ulven er totaltfredet.

Lars Schoenberg-Hemme er også selv landmand og kvægavler, og burde i den forbindelse selv være modsander af ulven, han mener, at ulven mest går efter får, og mener, at ulven kan holdes væk med hegn og ved anskaffelse pyreneerhunde, han har tidligere mistet gæs og høns til ræven, og haft angreb på sine får af hunde. Lars udtaler at ulve ikke er farlige for mennesker, men kan være farlige for hunde.

Efter indlæggene var der en livlig dialog mellem paneldeltagerne og de fremmødte deltagere, både med hensyn til hvis en jæger ser sin hund overfaldet af en ulv, må ulven så skydes, er det farligt at cykle, løbe osv i skove og naturområder når man nu ikke må flygte fra ulven. Dialogmødet blev afholdt i en god tone, med respekt for hinandens meninger og holdninger, godt styret af skatteminister Karsten Lauritzen, og han fik nogle ideer som han kunne tage med til Borgen.

Skatteministeren orienterede kort om hvad der sker på Borgen lige p.t., og der var ligeledes mulighed for at stille spørgsmål til ministeren.

Til sidst var det Venstres byrådsmedlemmer der kunne orienter om bl.a. seperationskloakering, lukning af plejehjemmet i Tornby, også her var der mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte politikere.

Foto: Hanne Hvidegaard.

2 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
5 år siden

Det er desværre en konsekvens af ulvens helt frie spil, at nord- og vestjyske fåre- og kødkvægavlere opgiver naturpleje eller helt stopper med husdyrhold. Og når fårene og kødkvæget er væk, vil de økologiske mælkeproducenter og hestefolket i højere grad mærke ulvens tilstedeværelse.

Det er derfor nødvendigt, at vi kan jage ulven, hvor den er uønsket, og frede den, hvor den er ønsket.
Samtidigt burde man forlængst fra myndighedernes side have fundet forvaltningsplanen for ulv frem og benyttet mulighederne for at regulere de problemulve, der gentagne gange har angrebet husdyr.

5 år siden

Det er desværre en konsekvens af ulvens helt frie spil, at nord- og vestjyske fåre- og kødkvægavlere opgiver naturpleje eller helt stopper med husdyrhold. Og når fårene og kødkvæget er væk, vil de økologiske mælkeproducenter og hestefolket i højere grad mærke ulvens tilstedeværelse.

Det er derfor nødvendigt, at vi kan jage ulven, hvor den er uønsket, og frede den, hvor den er ønsket.
Samtidigt burde man forlængst fra myndighedernes side have fundet forvaltningsplanen for ulv frem og benyttet mulighederne for at regulere de problemulve, der gentagne gange har angrebet husdyr.

/Erik Poulsen, kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre