Værdiløs klageadgang?

Kommunen har i kraft af de retlige mangler afskåret byrådet og offentligheden fra muligheden for at få indtryk af den visuelle påvirkning af det kommende byggeri, skriver i dette indlæg Paw Rytter.

2115

Af Paw Rytter
Christiansdalsvej 83
Vrå

Hjørring Kommune har givet byggetilladelse til en ny Aldi på Stoltzes Plads. Som tingene står nu, er bygherren ved at bygge indenfor rammerne af en lokalplan, der er påklaget for at have væsenlige retlige mangler. Administrationen i Hjørring Kommune er blevet gjort opmærksom på manglerne og burde derfor jævnfør officialprincippet trække byggetilladelsen tilbage, indtil det er afklaret, om de retlige mangler skal afhjælpes.

Et lokalplanforslag skal redegøre for anden planlægning i området. Kravet er en udmøntning planlovens formålsparagraf, der først og fremmest handler om at sikre en sammenhængende planlægning. Aldi lokalplanen, lokalplan 202-L05 tager ikke højde for lokalplanen, der blev vedtaget for lægehuset. (lokalplan 202-L06).

Ved at undlade at inddrage lokalplan 202-L06, unddrog Hjørring Kommune sig planlovens krav om, at indvirkningen på friarealer skal beskrives i en et lokalplanforslag. Beskrivelser betyder i denne sammenhæng alt andet lige visualiseringer. Så sagt lidt firkantet har Hjørring Kommune qua de retlige mangler afskåret byrådet og offentligheden fra muligheden for at få indtryk af den visuelle påvirkning af det kommende byggeri.

Handler Hjørring Kommune ulovligt? Ærligt talt, så ved jeg det ikke. Men jeg er ret sikker på, at Hjørring Kommune og Aldi forventer, at bygningen får lov at blive stående uanset retlige mangler, usaglige argumenter etc. Viser det sig at være tilfældet, er den reelle værdi af adgangen til at klage over retlige fejl og mangler i lokalplaner ikke meget værd.

2 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Birger Josephsen
2 år siden

Ja modstanden imod forandringer, den er enorm i en lille gruppe ,som der råber meget højt Der er ingen, som protesterer i mod byggeriet af det nye lægehus et sten kast borte fra Stolts plads .. Den skjulte dagsorden den er at man skal bevare handlen i det enormt forældet og triste Nørregade for enhver pris og så pyt med om det er godt eller skidt med et nyt Aldi ..
 

Last edited 2 år siden by Birger Josephsen
Ove Poulsen
2 år siden