Vækst via udvikling af nyt produkt hos Meyland-Smith A/S i Hjørring

Udvikling af et nyt produkt, strategisk skifte til lagerproduktion, nye produktionsgange og tilpasning af markedsføring og salg, skriver Claus Dindler hos Hjørring ErhvervsCenter.

200
Meyland-Smith præsenterer deres nye produkt Alpha der er en ny gangvogn i kategorien GOLLATOR.

Det har i overskrifter været indholdet af et projekt, som er ved at være gennemført hos hjælpemiddelproducenten Meyland-Smith i Hjørring med støtte fra Vilje til Vækst – et program, der giver økonomisk støtte til virksomhedsudvikling, som er særdeles velegnet for virksomheder, der ønsker at udvikle sig ud af den aktuelle coronakrise.

”Vores udgangspunkt var, at vi kunne se et marked blandt de stadigt flere seniorer til en ny type hjælpemiddel. En mellem ting mellem en rollator og en gangvogn. Vi kalder den Gollator,” forklarer Jan Sahlertz, der er salgschef hos Meyland-Smith.

Via Hjørring ErhvervsCenter og virksomhedskonsulent Henrik Dam fik Meyland-Smith øjnene op mulighederne i Vilje til Vækst. En ansøgning blev bevilget, og det gav økonomisk mulighed for at tilknytte 3PART, som er en konsulentvirksomhed med speciale i produktudvikling.

”I et samarbejde mellem 3PART, vores forhandlere i udlandet og os her i Hjørring fik vi udviklet Gollator som et produkt, vi tror markedet vil efterspørge,” siger Jan Sahlertz.

Salgschef Jan Sahlertz og Gollator, et nyt produkt fra Meyland-Smith, som er blevet til med støtte fra Vilje til Vækst-programmet. Foto: HJEC.

Men dermed var projektet langt fra slut. Produktionen skulle tilrettelægges, medarbejderne skulle uddannes, markedsføring og salgsfunktion skulle tilrettelægges. Og det hele skulle tilpasses en strategisk omlægning fra ordreproduktion til lagerproduktion med det formål, at kunderne skulle kunne bestille produktet og snarest derefter få det leveret.

Projektet er lige nu i den afsluttende fase, og markedsføringen af Gollator kan indledes i 2. halvår 2020.

Mens Vilje til Vækst-projektet har kørt, fik Meyland-Smith ny ejer. Det er VELA fra Aalborg, der producerer ergonomiske møbler og velfærdsteknologi. VELAs og Meyland-Smiths produkter supplerer hinanden, og aktiviteterne i Hjørring fortsætter.

Om Vilje til Vækst

Vilje till Vækst tilbyder midler til virksomhedsudvikling i tre forskellige spor:

  • Rådgivning
  • Kompetenceløft
  • Camps

Tilbuddet retter sig mod udvikling indenfor seks forskellige områder:

  • Forretning
  • Ledelse
  • Eksport/internationalisering
  • Proces
  • Produkt
  • Salg

Indgangen til programmet er Hjørring ErhvervsCenter, som gennem de seneste fem år har guidet en lang række lokale virksomheder frem til Vilje til Vækst-forløb.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments