Ungestrategien vedtaget i Hjørring Kommune

Hjørring Byråd har enstemmigt vedtaget Danmarks mest ambitiøse ungestrategi, hvilket er kulminationen på halvandet års intensivt politisk arbejde.

651
Socialdemokraterne Thomas Klimek og Mai-Britt Beith har forlængst givet hinanden håndslag på Headspace i Hjørring Kommune. Foto: Akriv.

De to socialdemokratiske udvalgsformænd, Thomas Klimek (S) og Mai-Britt Beith (S) kunne onsdag aften give hinanden håndslag på halvandet års intensivt politisk arbejde, da et enigt Hjørring Byråd vedtog en historisk satsning for de unge, nemlig Ungestrategien, der er Danmarks mest ambitiøse ungestrategi.

Ungestrategiens overordnede mål, er, at alle i kommunen rykker tættere sammen om indsatser for de unge, så alle unge får en positiv destination i form af uddannelse eller beskæftigelse. Vejen til dette går gennem fire spor, der styrkes på forskellig vis. De fire spor er Grundskolen, Virksomhedssporet, Støttesporet og Vejledningssporet.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget var i foråret 2018 i Skotland til samarbejds- og inspirationsmøder. Skotterne har stor succes med deres nationale Ungestrategi, og udvalget konkluderede, at flere af skotternes erfaringer og tilgange kunne omsættes til Vendsyssel. Hjørring Byråd besluttede derfor i Budget 2019 at give Arbejdsmarkedsudvalget og Børne,- Fritids- og Undervisningsudvalget til opgave at udarbejde en sammenhængende Ungestrategi, der sikrer bedre overgange fra grundskolen til uddannelse og job.

Ikke færre end 120 skole- og erhvervsledere, politikere og embedsmænd har været samlet til temamøde om Ungestrategien. På mødet deltog repræsentanter fra Edinburgh, som inspirerede deltagerne.

De to udvalgsformænd og deres respektive udvalg har arbejdet med opgaven på en række fællesmøder i et nedsat Koordineringsforum. Processen har været præget af bredt politisk samarbejde og en lang række bilaterale dialogmøder med en bred vifte af interessenter, bl.a. Ungeforum, grundskolebestyrelser, de lokale ungdomsuddannelser, specialtilbud, arbejdsmarkedets parter og ikke mindst en frontløbergruppe af lokale virksomheder.

– Det har været en fantastisk rejse det sidste halvandet år, hvor vi har flyttet det politiske værksted ud i virkeligheden, og hundredvis af lokale interessenter og aktører har været med til at udforme Ungestrategien. Nu har Hjørring Kommune Danmarks mest ambitiøse Ungestrategi, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Thomas Klimek (S), der er begejstret for de mange bånd og relationer, der enten er opbygget eller styrket gennem arbejdet.

Vi har fået sat en masse dygtige og engagerede mennesker sammen om ét fælles mål, nemlig vores børn og unge. Samtidig har vi udviklet et internationalt, strategisk partnerskab med Edinburgh Kommune og andre kommuner i Skotland, der er vores store inspirationskilde. Skotterne har bl.a. mindsket ungdomsarbejdsløsheden med 48% ved at styrke indsatsen omkring de unge.

Klimeks socialdemokratiske kollega, udvalgsformand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, Mai-Britt Beith (S), ser store perspektiver for kommunens børn og unge.

– Vores grundskoler får en helt ny vifte af tilbud og resurser at trække på ift. Den Åbne Skole, med bl.a. obligatorisk erhvervspraktik for alle elever og 25 timers obligatorisk undervisning i Job og Uddannelse på alle klassetrin. Vores skoleelever kommer dermed til at få en langt større viden og indsigt i, hvilke lokale muligheder, der er for uddannelse og typer af beskæftigelse efter grundskolen, hvilket styrker deres kompetencer til at træffe kvalificerede valg. Desuden prioriterer vi med Ungestrategien, at unge, der har behov for en særlig indsats, hjælpes bedre på vej mod en positiv destination,siger Mai-Britt Beith (S).

De to socialdemokratiske formænd har selv været i marken og afholdt en lang række samarbejdsmøder med Ungestrategiens mange aktører, og selvom det har været et meget stort, politisk arbejde, er de begge enige om, at processen har været udbytterig og kan danne skole for udarbejdelsen af fremtidige strategier.

– Det politiske rugbrødsarbejde henover vinteren og de mange møder og samtaler afspejles direkte i Ungestrategien, fordi vi selv har taget diskussionerne og input med hjem til de politiske udvalg og administrative styregrupper. Ungestrategiens elementer er et spejl af ønsker og tanker ude fra virkeligheden, og det er afgørende,siger Beith (S) og Klimek (S).

Slutteligt glæder S-formændene sig over, at det er lykkedes at få et samlet byråd bag strategien, der har et flerårigt sigte og vil kræve væsentlige omprioriteringer af Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske resurser.

– Ungestrategiens mangfoldighed og brede profil favner åbenlyst brede politiske interesser. Det har været en fornøjelse at være en del af det konstruktive samarbejde på tværs af de to politiske udvalg og forvaltninger. Det tidligere byråd viste et stort politisk mod i 2014, da de udarbejdede og vedtog den succesfulde Investeringsstrategi, kaldet Hjørring-modellen, og nu prøver vi igen med et ungt fokus. Det giver håb for Ungestrategiens virke, at det er et enigt byråd, der forpligter sig på en strategi, der skal overleve to-tre byrådsperioder, før vi ser dens fulde potentiale.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments