Undervisning i klima kommer snarere ind med varmerørene end med modermælken på Friskolen Skallerup

Friskolen Skallerup har nu CO2-neutral varmeforsyning fra de omkringliggende marker.

134

Hvordan gør man klima-problematikker letforståelige for skolebørn i alle aldre?  Skolebestyrelsesformand Rikke Dietz er klar i mælet:

– Man skaber en hverdag, hvor eleverne kan se ud på de energiskove, der sørger for vedvarende energi til opvarmning af deres skole.

På Friskolen Skallerup er den omkringliggende natur ikke kun smuk at se på.

– Naturen omkring os har altid indgået aktivt i skolens undervisning; men her fra årsskiftet kan vi nu – måske lidt kækt, sige, at naturfagenes viden om energi og drivhusgasser komme ind med – om ikke modermælken, så varmerørene siger skoleder Bodil Møller Jensen.

Skoleleder Bodil Møller Jensen fra Friskolen Skallerup.

Eleverne ser, hvordan biomassen på markerne omkring os dyrkes, høstes og flises til grøn energi, der opvarmer skolen. De kan besøge kedlen, hvor der i processen frigives CO2 – men de kan bagefter gå hen over marken med stubbe, og se hvordan nye stammer skyder op, der kan optage den frigivne CO2; og også på den måde være en del af samfundets målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Også viden om grundvandets beskyttelse, samt cirkulær økonomi, bliver hverdag. Energiskovenes rodzone sikrer beskyttelse af det grundvand, der kommer ud af skolens vandhaner, og et eksempel på cirkulær økonomi kan ”simpelthen iagttages fra hjørnet af skolegården”, som Bodil Møller Jensen udtrykker det.

Pileskovene bliver først og fremmest anvendt til gavntræ, det frasorterede bruges til opvarmningen, – og faktisk har eleverne muligheden for at gøre det samme.  Hun giver et eksempel:

– Hver elev kan plante og dyrke sit eget træ, høste og forarbejde det – og lade resten af træet indgå i flisbunken, der skal opvarme skolen. Faktisk kan de også få et ret så konkret forhold til næringsstoffernes kredsløb, da de tissetrængende kan få klaret det ærinde i skoven, da den ligger lige op til skolegården.

Den daglige gødskning af pileskovene er dog overladt til naboen, Villerup Hovedgaard, der huser virksomhederne PileByg a/s og Nordic Biomass a/s. Det er her piletræerne forarbejdes til grønne byggematerialer; og Rikke Dietz understreger, at det har været afgørende, at der her findes 30 års erfaring med udvikling af energiskove som grøn teknologi. Hun nævner blandt andet, at Villerup H i en årrække også har sørget for grøn energi til det nærliggende Skallerup Seaside Resort, der er et af Danmarks største feriecentre.

Pileavler og direktør på Villerup H, Johannes Falk, understreger, at selvom Friskolens andel for bedriften udgør en økonomisk set lille del, så er samarbejdet med skolen helt unikt.

– Vi kender ikke til tilsvarende – og vi synes det er et spændende samarbejde. Nu er det synd at sige, at jeg selv var glad for at gå i skole, men når skoven kommer ind i skolen, bliver det jo noget helt andet.

– Samtidig er et godt eksempel på, at biomassen kan være garanteret grøn energi. Eleverne kan se de nye træer, der vokser op til erstatning for de netop afhøstede, så der er en balance”.

Og også i regnskabet, siger leverandøren:

– Hvis de sætter eleverne til at regne på det, så skulle den ny varmeforsyning med biomasse gerne udgøre en besparelse for skolen.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments