Ubåd fundet ud for Hirtshals

Ubåden er fundet nord-nordvest, men ingen ved, hvorfor det engelske fartøj gik ned med 28 mand ombord under Første Verdenskrig.

2676
Sea War Museum har fundet den savnede, engelske ubåd 'G 8' på 100 meter vand nord-nordvest for Hirtshals. Foto: Sea War Museum Jutland.

I Nordsøen nord-nordvest for Hirtshals er den sidste brik i krigs-puslespillet endelig fundet. Det drejer sig om den engelske ubåd ‘G 8’, som gik ned med 28 mand for 101 år siden i januar 1918.

Skroget er fundet på 100 meter vand, og en undersøgelse af vraget ved hjælp af en undervandsrobot tyder på, at ubåden er sunket efter en ulykke eller et teknisk uheld.

– Skroget er meget rustent, og der er tæret flere store korrosionshuller både i yderskrog og i trykskrog. Der ses ikke umiddelbart skader efter miner eller andre eksplosiver, som normalt bortsprænger og deformerer jernkonstruktionerne, siger direktør Gert Normann Andersen fra Sea War Museum Jutland.

Ikke flere løse ender

I mange år har han og museets folk ledt efter den engelske ubåd.

– Vi har fundet alle de andre, som gik ned under første og anden verdenskrig. Og dermed kan vi lukke det kapitel. Det er en god brik, der er faldet på plads, siger Gert Normann Andersen.

Sea War Museum har fundet den savnede, engelske ubåd ‘G 8’ på 100 meter vand nord-nordvest for Hirtshals. Foto: Sea War Museum Jutland.

Vraget er dækket af trawl og garn, og derfor er det vanskeligt at se alle detaljer. Alligevel er han ikke i tvivl om, at det er ‘G 8’, der er fundet.

– Scanninger viser, at længden er identisk med ‘G 8’, stævnen er fri af havbunden, vi kan se torpedorør på hver side af skroget, og vi kan desuden se, at dybderoret peger stærkt op, og det indikerer, at man har forsøgt at sejle ubåden op til overfladen efter et uheld af en eller anden art.

Årsagen til, at ‘G 8’ endte sine dage på havets bund er endnu uklart, men for de efterladte familier til søfolkene, har fundet stor betydning.

Fundet lukker uafsluttede kapitler

På Sea War Museum Jutland i Thyborøn hænger der navnelister over mandskabet på alle de krigsskibe og ubåde, man har fundet. Nu kan flere navne tilføjes til listerne.

– Vi får hvert år mange besøg på museet af folk, der vil se, hvordan deres forfædre endte deres dage. Det skulle ikke undre mig, at vi i de kommende dage får henvendelser eller besøg fra efterladte, som nu ved, hvor ubåden endte sin færd.

‘G 8’ var tilknyttet den 10. ubådsflotille, der var stationeret i mundingen af floden Tees i Yorkshire. Den 27. december 1917 forlod ‘G 8’ basen med en besætning på 28 mand og ordre til at patruljere i Kattegat.

Ubåden skulle starte hjemrejsen den 3. januar og skulle efter planen være tilbage den 6. januar 1918. Da den ikke dukkede op, blev ubåden officielt erklæret for savnet den 14. januar 1918.

Sea War Museum Jutlands fund af ubåden 101 år senere viser, at den allerede var på vej hjem, da den blev ramt af uheld. ‘G 8’ ligger nemlig med stævnen pegende direkte i retning mod Tees.

Museet har i alt fundet 31 ubåde, som stammer fra begge verdenskrige, og det har altid været muligt at se, om de var sunket på grund af miner, torpedoer eller bomber.

Museets forrige fund var den kæmpestore tyske ubåd ‘U 3523’, der blev fundet i nærheden af Skagen.

Kilde: TV2 Nord.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments