Turismesamarbejdet med Hirtshals, Lønstrup og Løkken evalueres af Hjørring Kommune

Turistforeningerne i Løkken, Lønstrup og Hirtshals har siden 2017 haft en partneraftale med Turismeudvikling Hjørring, som onsdag evalueres i Økonomiudvalget. Kommunens samarbejde med turistforeningerne evaluseres onsdag i Økonomiudvalget.

259

Med etablering af Destination Nordvestkysten pr. 1. april 2020 er turismeudviklingen overgået hertil og partneraftalerne ophører. Økonomiudvalget skal tage stilling til indgåelse af ny aftale med de 3 foreninger.

Fra 1. april 2020 overgik Hjørring Kommunes turismeudvikling til foreningen Destination Nordvestkysten (DNVK). DNVK er etableret af de fem vestkystkommuner Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Etableringen blev vedtaget på kommunernes byrådsmøder i december 2019. Det fælles kommunale destinationsselskab er en udløber af aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet og en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen, som blev gennemført med den nye erhvervsfremmelov, der blev vedtaget i folketinget i maj 2018.

Jf. erhvervsfremmeloven har DNVK det overordnede ansvar for destinationsudvikling i de 5 kommunegeografier selskabet dækker. Dertil er DNVK operatør på den lokale turismefremmeindsats og skal have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Det strategiske afsæt for destinationsselskabet er Udviklingsplanen for Vestkysten, der har som mål at få vestkysten blandt Nordeuropas mest attraktive destinationer bl.a. via udvikling af de 8 stærke feriesteder, hvoraf de 3 er Løkken, Lønstrup og Hirtshals/Tversted.

Turistforeningerne i Løkken, Lønstrup og Hirtshals har siden 2017 haft en partneraftale med Turismeudvikling Hjørring. Med etablering af DNVK er turismeudviklingen overgået hertil og partneraftalerne ophører. Hjørring Kommune forventer at indgå en ny aftale med de 3 foreninger for 2021. En aftale der får et andet fokus end tidligere, da kommuner ikke kan støtte den lokale turismefremme som skal varetages af destinationsselskabet. Kommunerne har fortsat mulighed for at støtte lokale turismeaktiviteter som eks. kulturmøder, markedsdage, folkemøder, byfester og lignende samt erhvervsfremmende aktiviteter.

Et stærkt feriested handler om et levende lokalsamfund med et aktivt lokalt erhvervsliv og hvor feriestedets stedbundne potentialer udnyttes og sættes i spil og hvor lokale ildsjæle og foreninger er vigtige for det aktive lokalsamfund. Dette understøttes af de tilfredshedsundersøgelser, der er udarbejdet for Løkken, Lønstrup og Hirtshals/Tversted de sidste år, hvor bl.a. ”atmosfæren og det lokale liv” er en af de årsager, der nævnes som høj prioritet for tilfredsheden. Der har været en dialog med de 3 foreninger omkring nuværende opgaver og opgaveløsningen i det fremtidige samarbejde.

Administrationen foreslår, at der indgås en samarbejdsaftale med de 3 turistforeninger om følgende tre opgaveområder:

• LOKALE AKTIVITETER MED LOKALT AFTRYK
At være initiativtager (handling og drivkraft) til lokale oplevelser for borgere og
gæster i samarbejde med turismeerhvervet, lokale forening og frivillige. F.eks.
guidede ture i byen og naturen, lokale udstillinger og øvrige lokaleforankrede
aktiviteter, festivals, konkurrencer, events.

• SAMARBEJDE OG NETVÆRK
At skabe et samarbejde med det lokale erhvervsliv, de øvrige lokale foreninger
og frivillige om at få det gode værtskab på feriestedet til at fungere. F.eks. gennem lokale netværk eller andre typer af samarbejder, der understøtter feriestedets oplevelsestilbud og værtskab. Og at være til rådighed for destination Nordvestkysten som indgang til lokalområdet og erhvervslivet.

• DIGITAL SYNLIGHED
Via Facebook/ Instagram og lign. at bidrage aktivt til kernefortællingen for det
lokale stærke feriested – som en del af Destination Nordvestkysten og Toppen af
Danmark. En indsats der sker i samarbejde med DNVK.

Inden indgåelse af aftalerne skal det afklares, om der er behov for at ændre vedtægterne for en eller flere af foreningerne, så de er støtteberettigede i henhold til de nye regler og rammer.

Økonomi
Efter betaling af aftalerne med det nye destinationsselskab (herunder 0,5 mio. kr. til indhold og administration af websitet Toppen af Danmark) er der et restbeløb på 0,85 mio. kr. til støtte til aktiviteter i Løkken, Lønstrup og Hirtshals/Tversted.

I nuværende aftale får Løkken og Hirtshals (Tversted) hver 0,7 mio. kr. og Lønstrup får 0,2 mio. kr.

I fastsættelse af en ny aftales økonomi for den enkelte forening, foreslås det, at der i samme omgang tages stilling til de lån henholdsvis Løkken (0,909 mio. kr.) og Hirtshals (0,5 mio. kr.) har hos Hjørring Kommune Desuden har Hirtshals en lejeaftale for den grund, som foreningen har forpagtet til Hirtshals Camping.

Kommunaldirektøren indstiller,
• at Økonomiudvalget godkender, at der indgås samarbejdsaftaler med turistforeningerne i Løkken, Lønstrup og Hirtshals (for Hirtshals/Tversted).
• at Økonomiudvalget tager stilling til fordelingen af de 0,85 mio. kr. der er
til rådighed under hensyntagen til foreningernes dækningsområde og indirekte støtte via andre aftaler.
• at Økonomiudvalget tager stilling til om lånene til Løkken og Hirtshals skal
eftergives.

Læs hele dagsordenen ved kilden her: Økonomiudvalget

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments