Troede Hjørring Kommune det var en aprilsnar om Havbakken?

Allerede den 1. april 2019 skrev Paw Rytter her på netavisen nedenstående debatindlæg, som alle burde læse eller genlæse, hvis de i bagklogskabens ulideligt klare lys interesserer sig for sagen om Hjørring Kommunes håndtering af Havbakken.

2016
Poul Villumsen på 94 år er beboer på Havbakken. Foto: Arkiv.

Af Paw Rytter
Christiansdalvej 83
Vrå

Onsdag den 27. marts gennemtrumfede et snævert flertal i Hjørring byråd, at driften af plejecenteret Havbakken skal ændres fundamentalt. Det blev besluttet, at plejecenterets døgnbemanding skal afvikles og erstattes af individuelt visiteret kommunal hjemmepleje.

Den kontroversielle afgørelse blev truffet efter en sjældent snerrende debat. Modstanderne af lukningen var utilfredse med, at forvaltningen nu pludselig (og med tredive års forsinkelse) hævdede, at plejecenteret Havbakken i juridisk forstand ikke er et plejecenter, men derimod almene ældreboliger.

Påstanden kom bag på modstanderne og det i en grad, at det ikke faldt nogen ind at sætte hælene i og forlange punktet taget af dagsorden, når der var fremkommet nye afgørende oplysninger i sagen.

Udefra set virker det betænkeligt, at forvaltningen ikke af egen drift trak punktet om Havbakken af dagsordenen, så påstanden og dens konsekvenser kunne indarbejdes i en senere sagsfremstilling.

I stedet blev fremstillingen overladt til borgmester Arne Boelt. Han forklarede, at boligerne på Havbakken tilbage i 1989 ikke var blevet klassificeret som plejeboliger, men derimod som almene ældreboliger. Det betyder ifølge forvaltningen, at beboerne ikke har krav på, at døgnbemandingen bliver opretholdt, såfremt kommune vælger at opsige lejemålene.

Modstanderne undrede sig højlydt over, at denne klassificeringsbommert blev opdaget netop nu. Så sent! Efter tredive år!

Det ser måske også lidt mærkeligt ud. Navnlig hvis man har Hjørring kommunes henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra den 4. februar 2019 i baghovedet. I den henvendelse spørger kommunen, om det er lovligt at omdanne en plejebolig til en almindelig ældrebolig fra det tidspunkt, hvor lejeren af en plejebolig er sagt op, men nægter at flytte og gør indsigelse til boligretten.

Det mener styrelsen ikke. Derimod gør styrelsen Hjørring kommune opmærksom på, at lejerne ikke kan tvinges til at flytte, før der er faldet dom i en opsigelsessag. Endvidere at lejerne er visiteret til en plejebolig, fordi de har behov for bistand, der ikke kan dækkes i almindelige ældreboliger. Og så kommer den afgørende sætning: “Derfor er det styrelsens opfattelse, at servicearealerne ikke må nedlægges, før lejerne er flyttet.”

Som nævnt ovenfor fremførte borgmester Arne Boelt overfor byrådet, at Havbakkens boliger ikke er plejeboliger, men almene ældreboliger, hvilket ifølge forvaltningen betyder, at Havbakkens beboere ikke har krav på døgnbemanding. Men måske tager forvaltningen fejl. Noget tyder på det.

Ombygningen

I forbindelse med ombygningen af Havbakken i 1989/90 blev der den 26.10.1990 tinglyst en deklaration, der indledes således:

“På matr. nr. 157 Sdr. Tornby By, Tornby er opført Hirtshals kommunes plejehjem, Havbakken. I forbindelse med om- og tilbygninger opdeles ejendommen i 2 ejerlejligheder, én til ældreboliger og én til aktivitetscenter.”

Læg mærker til, at plejehjemmet opdeles i 2 ejerlejligheder: en til ældreboliger og en til aktivitetscenter. Ser man i “Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. En vejledning.” udgivet af Forlaget Kommuneinformation i 1997, forstår man, hvordan misforståelsen omkring Havbakkens status kan være opstået. Og hvorfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fandt det relevant at gøre opmærksom på, at servicearealerne ikke må nedlægges, før lejerne er flyttet.

For i “Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. En vejledning.” står nemlig, at “En ældrebolig med tilknyttet serviceareal/plejecenter betegnes i lov om almene boliger m.v. som plejeboliger.” Og videre at, “Etableres der servicearealer i tilknytning til ældreboliger, skal ældreboligerne være adskilt fra servicearealerne i form af en særskilt matrikel eller ejerlejlighed.”

Så forvaltningens beskrivelse af boligerne på Havbakken som almene ældreboliger, er ikke helt forkert, men den er til gengæld heller ikke dækkende. For boligerne på Havbakken er plejeboliger og har været det siden ombygningen af plejehjemmet i 1989/90.

Konsekvensen er, at der ikke er hjemmel for byrådets beslutning om at ændre driften af Havbakken, før lejerne er flyttet. Det betyder naturligvis ikke, at Hjørring kommune ikke kan nedlægge Havbakken. Men det betyder, at man ikke med loven i ryggen kan presse beboerne til at fraflytte deres hjem med trusler om, at døgnbemandingen vil blive erstattet med individuelt visiteret kommunal hjemmepleje.

Lukningen af Havbakken skal altså en tur til i byrådet, så den kan blive behandlet på et ordentlig grundlag. Når man overvejer at tvinge nogen ud af deres hjem, hviler der et stort ansvar på ens skuldre. I denne sag er der ikke plads til småfejl og skønhedspletter, dertil er den alt for alvorlig.

Og med de problemer forvaltningen har haft med at skelne mellem almen ældrebolig, almindelig ældrebolig og plejebolig vil jeg anbefale, at Socialministeriet bliver taget med på råd.

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Jepsen
2 år siden

Synes det er lidt synd for tude borgmesteren Arne. Ikke nemt at være en tudeprins i disse dage.

Lene Christensen
2 år siden

Godt vi (alle borgere i Hjørring kommune) har en sådan vågen fyr som dig Paw Rytter
På egne og andres vegne TUSIND TAK FOR DET.

Kurt Kristensen
2 år siden

Det er godt at høre en der virkelig har undersøgt sagen til bunds Paw du skulle da ha været borgmester for ham vi har er da ikke til noget det er blevet bevist flere gange sørgeligt vi er med til at betale hans løn.

Kurt severinsen
2 år siden

Hjørring Kommunes spørgsmål/svar indlæg tidligere idag er således pænt sagt manipulation.