Tomme trusler mod Hjørring Kommune

Hjortnæs Møllelaug, som ønsker at sælge 8 vindmøller til Jysk Vindenergi, kommer i en artikel i Nordjyske Stiftstidende den 9. september med tomme trusler mod Hjørring Kommune.

3593
Rådhuset i Hjørring.

Af Ragnhild Jacobsen
Thygesminde Allé127
Fredericia

Jette Hørup Nilsson
Brønderslevvej  213
Løkken

Bodil Dam
Munkebrovej 48
Løkken

“Møllelaugets formand, Søren Pedersen, understreger, at man ønsker en løsning med kommunen, men vil ikke afvise en erstatningssag. Som møllelauget ser sagen, har man fået lavet en dyr VVM-redegørelse  til ingen verdens nytte.”

Tidligere i artiklen den 9. september har møllelaugets formand udtalt:

“Vi ville aldrig have fået lavet en VVM- redegørelse til en million kroner, hvis vi havde vidst det.”

Nu ved vi jo så ikke, om Søren Pedersen har aktier i Jysk Vindenergi. Men siden han siger vi, skulle man tro  det, eftersom det er Jysk Vindenergi ApS, Nørresundby, som afholder alle udgifterne.

Vi har kendskab til et tinglyst dokument fra 30/7, 2019. Her kan man læse følgende:

Servituttekst: Lodsejeraftale mellem Anne Thiel Fuglsang (i det følgende kaldet Lodsejer) og Jysk Vindenergi ApS (i det følgende kaldet Udvikler)

I dokumentet står der bl.a.:

”Det er en betingelse for Udvikler, at der gives ret til at gennemføre alle nødvendige undersøgelser.

Lodsejer skal deltage om nødvendigt i ansøgningsprocessen, men omkostningerne afholdes udelukkende af  Udvikler.”

Læser man dokumenterne, kan man se, at Hjortnæs Møllelaug ikke er kommet af med en krone i forbindelse med ansøgningsprocessen, hvoraf VVM rapporten er en del.

Der fremsættes altså tomme trusler.

I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, hvordan det lykkes Jysk Vindenergi at gemme sig bagved Hjortnæs Møllelaug, og dermed får det til at se ud, som om de 6-8 kæmpevindmøllerne, som de ønsker at opstille ved Børglum Kloster og tæt på grænsen til Brønderslev Kommune, er lokalt forankret.

Jysk Vindenergi har adresse i Nørre Sundby og ligger dermed i Vendsyssel, men den tinglyste kontrakt giver firmaet ret til at afhænde møllerne til tredjemand, så ejerskabet kan hurtigt lande udenlands.

10 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Larsen
3 år siden

Så er de velorganiserede Tordenskjolds soldater på deres niende runde. Det kunne tænkes at ”Vi” stod for bestyrelse og alle vindmøllelaugets medlemmer.

At de nuværende møller ender med at blive solgt til tredjemand har I som vindmøllemodstandere også et ansvar for. Økonomisk bliver vindmøllerne mindre attraktive med tiden fordi det bliver dyre at vedligeholde dem.

For en god orden skyld har jeg ingen økonomiske interesser i Hjortnæs møllerne eller Jysk Vindenergi. Jeg ønsker kun forsyningssikkerhed, samt billig og klima venlig energi. Som jeg ser det modarbejder I den udvikling.

Bent Martinussen
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

De fleste ved, at vindturbiner producerer strøm når det blæser. Da vejret forandrer sig hele tiden, så giver vindkraft IKKE forsyningssikkerhed. Tværtimod. Du kan undersøge, hvordan det gik i Californien under hedebølgen. Der var man nødt til at afbryde strømmen i nogle områder. Hvis du har viden om, hvordan ustabil vindkraft sikrer forsyningssikkerhed, så kontakt alle de områder, hvor man taler om risiko for strømsvigt. Husk også at søge informationer fra andre end vindlobbyen.

Paw Rytter
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Kære Peter. Læs hvad der står. Hjortnæs Møllelaug har ikke haft nogen udgifter i forhold til den miljøkonsekvensrapport, der er blevet udarbejdet af LE34. Derfor virker det mildest talt bizart, når formanden Søren Pedersen siger, at Møllelauget overvejer at anlægge en erstatningssag. Jysk Vindenergi ejer alle rettigheder til projektet. Jysk Vindenergi afholder alle udgifter. Trods sin absolut dominerende rolle i projektet gemmer Jysk Vindenergi sig bag Søren Pedersen. Det kan man mene om, hvad man vil. Personligt finder jeg det lusket og fejt.

Peter Larsen
3 år siden
Reply to  Paw Rytter

Kære Paw

Nu handler det om en journalistisk artikel i Nordjyske og ikke et debatindlæg i Flaskeposten. Vi ved faktisk ikke hvordan ordene er faldet.

Du har ret i at Jysk Vindenergi og møllelauget har et økonomisk interesse-fællesskab.

Jeg forstår også godt møllelaugets frustrationer over, at miljøkonsekvensrapporten ikke kommer i høring. Rapporten er udarbejdet af et kvalificeret firma efter anvisninger fra Hjørring Kommune og hensyn til gældende lovgivning.  

Det er politikkernes ret at stoppe et projekt uden, at befolkning og organisationer er blevet hørt.

Jeg synes ikke det er en fair erhvervspolitik, at afgøre sagerne uden alle synspunkter er blevet hørt – men i denne sag er der åbenbart andre interesser der vejer tungere.

glaze
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Peter Larsen du kender åbenbart ikke proceduren. Jydsk Vindenergi har udarbejdet en rapport på mere end 150sider om disse møller, som er blevet håndomdelt til byrødderne og som kan læses under bilag til byrådsmøderne. Så du kan da ikke påstå at projektmagerne ikke er blevet hørt. Medmindre du insinuerer at byrødderne ikke læser det omdelte.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Peter Larsen, hvis du kender til hele grundlaget i denne sag og har læst VVM-rapporten vil du netop opdage hvor filteret materialet er for det du kalder ”alle synspunkter”. Vi taler bevidst udeladelse af væsentlige dokumenter og væsentlig faglig og saglig viden. Det er jo netop problemet, at væsentlige synspunkter helt bevidst er holdt ud af materialet. Og så er det jo en offentlig hemmelighed, at der ikke er indledt en dialog med os der bor herude, for at høre vores synspunkter og argumenter. Er det fair?
Det er på tide at vise samfundssind, eller rettere lokalsamfundssind, i denne sag. Samfundssind handler jo bl.a. om at passe på hinanden. 

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden
Reply to  Peter Larsen

Til Peter Larsen
Det er rigtig set, at vi lokale holder sammen for at beskytte det område vi bor i, vores familier, livskvalitet og privatøkonomi samt et blomstrende landsbyliv og hele Danmarks kulturarv. Velorganiserede, det synes jeg også, vi er. Men der stadig ingen, der har valgt at indgå i en dialog med os.

Hvad er CO2 aftrykket for en kæmpevindmølle, inklusiv fremstilling, opstilling, drift, vedligeholdelse, nedtagning, bortskaffelse og skrotning?

Kæmpevindmøller er måske det reneste, vi for tiden kan præstere, men jeg har dog undret mig over, hvorfor vindmølleindustrien ikke har været repræsenteret på bæredygtighedsfestivalerne, der blev arrangeret i Aalborg Kommune i 2018 og 2019.

Peter Larsen skriver, at han også ser en mulighed for, at møllerne bliver solgt til tredjemand. Men hvordan han får det til at være projektmodstandernes ansvar, er mig ubegribeligt. Vi ønsker dem jo ikke. Det må dog være dem, der stiller møllerne op, der bærer ansvaret.

Hvis Peter Larsen synes, det er flatterende med 150m høje industrianlæg som naboer, så kunne han jo overveje at flytte her ud på landet, hvor vi andre bor. Der er masser af fantastisk flotte og charmerende huse at købe på egnen omkring Hjortnæs. Men naturligvis til fuld markedspris, og ikke de latterlige priser som taksationsmyndigheden fastsætter på baggrund af VE-lovens praksis. 

Lad mig her præcisere, at det, vi ønsker, er, at man placerer vindmøller der, hvor de ikke generer mennesker. Hvis der virkelig er så mange mennesker, der gerne vil bo nabo til kæmpevindmøller, som den danske vindmølleindustri hævder, må det jo være der, kæmpevindmøllerne skal placeres.

Vi vil ikke have dem her på egnen! Ikke i nogen højde, ikke i noget antal, og ikke i noget harmoniforhold.

Til gengæld bakker vi 100 % op om, at der etableres nye havvindmølleparker, sådan som alle politiske vinde heldigvis blæser mere og mere i retning af. Landvind er der ikke fremtid i.
Så lyt nu til naboerne og beboere på egnen, Brønderslev Kommune, Den kgl. Bygningsinspektør, landspolitikere og lokalpolitikere, der har mod til at sige NEJ til Hjortnæsprojektets kæmpevindmøller.

glaze
3 år siden

Rigtig godt skrevet Frank Bundgård Nielsen.

Ragnhild Jakobsen
3 år siden

Tak, Frank for dine gode, stærke og saglige svar. Og det er virkelig vigtigt, at projektmagere og Hjørrings kommunalpolitikere viser samfundssind i denne sag.

Rikke Kirstine Lomholt
3 år siden

I den artikel der refereres til, taler Søren Pedersen pludselig om møller på 180 meter. Er det i virkeligheden det, lodsejerne / Jysk Vindenergi påtænker at søge dispensation i forhold til? Det kunne i givet fald forklare deres “generøse” tilbud om at opkøbe ejendomme helt op til 1 km afstand fra de påtænkte møller.