Tørken tørlagde næsten Vandplasken

Under sommerens tørke var der til sidst næsten ikke vand Vandplasken ved Kærsgård Strand.

377
Vandplasken ved Kærsgaard Strand. Foto: Kurt Prentow.

Vandpladsken er en såkaldt grundvandssø næsten uden tilløb og er desudenret lavvandet. Tørken denne sommer blev derfor også for meget.

Det er sket tidligere, at søen har været helt eller delvist tørlagt. Som det imidlertid ses af billedet ovenfor, måtte køerne denne sommer gå ud til de små pytter, der stadig var tilbage, for at få drikkevand.

Foto: Kurt Prentow.

Vandplasken har tidligere været udtørret i tørre somre, men det sker ikke ofte. Herover ses et foto med mere normal vandstand i Vandplasken.

Fakta

Vandplasken er en ca. 3 ha stor, lavvandet sø (0,5 m) med svingende vandstand, der kan tørre delvist ud om sommeren. Den ligger lige inden for klitrækken ved Kærsgård Strand, lidt syd for Liver Ås udløb i Skagerrak, syd for Hirtshals, ca. 10 nordvest for Hjørring.

Det er et rigkær og en lobeliesø, der er udpeget som særligt naturvidenskabeligt interesseområde pga. dens beliggenhed i den upåvirkede og fredede klit. Den er en del af nogle klitområder ved Kærsgård Strand, i alt ca. 188 ha som blev fredet i 1962 [1]. Der er i henhold til fredningen forbud mod offentlig færdsel omkring søen. Søen ligger i et EU-habitatområde, og er en del af Natura 2000-område nr. 6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å.

Vandplasken og området omkring har en flora der hører til de mest artsrige i landet. Her findes planter som dværg-ulvefod, sort skæne, liden padderok samt orkideerne mygblomst og pukkellæbe der kun findes få steder i landet.

Kilde: Tornby Natur og Wikipedia.

 

 

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments