Tiltag på baggrund af stigende smittetal i Hjørring Kommune

De seneste smittetal fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at smittetallet i Hjørring Kommune fortsat er højt og desværre også stigende.

7677

Smitten er geografisk spredt rundt i kommunen på fortrinsvis voksne og ældre borgere. Over halvdelen af de nye smittede inden for den seneste uge er fra Hirtshalsområdet.

– Derfor er nu helt afgørende, at alle borgere i Hjørring Kommune hjælper til med at mindske risikoen for yderligere smittespredning. Vi skal hjælpe hinanden ved at holde afstand, huske god håndhygiejne og være ekstra opmærksomme på at gøre rent på de steder, som mange personer rører ved. Det er nu, at vi igen skal tage fat i os selv og holde fast i de kendte gode vaner, så vi kan standse smittespredningen og få antallet af smittede til igen at falde, siger borgmester Arne Boelt.

Særlig opfordring til borgerne i Hirtshals

– Da en stor del af de smittede kommer fra Hirtshals-området, vil jeg gerne komme med en særlig opfordring til borgerne i Hirtshals om at have fokus på retningslinjerne og bruge regionens mobile testenhed, som kommer forbi Hirtshals på søndag og mandag, siger borgmesteren.

I de seneste uger er der desuden konstateret smitte på en række minkfarme i kommunen. Hjørring Kommunes kriseledelse er i dialog med myndighederne om sammenhængen mellem den konstaterede smitte på et antal minkfarme og smittetallet generelt. Hjørring Kommune opfordrer alle med relation til minkfarme til at være særligt opmærksomme på sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Hjørring Kommune har indført følgende

Der er besøgsrestriktioner på alle plejecentre og botilbud for sårbare borgere (Se pressemeddelelse fra Hjørring Kommune i tirsdags).

Byrådsmøder vil i den kommende tid blive afholdt uden tilhørere, men kan følges som altid på Hjørring Antenneselskabs kanal eller på www.hjoerring.dk.

Alle medarbejdere er blevet opfordret til kun at afholde absolut nødvendige fysiske møder på tværs af mange arbejdspladser og med eksterne i foreløbigt de næste 14 dage.

Derudover vil kommunen i den kommende tid begrænse fysiske møder med borgere og i stedet i videst muligt omfang gennemføre møder via Teams eller telefonisk. Desuden har alle medarbejdere i administrationen i forvejen fokus på at arbejde hjemmefra i et større omfang end normalt.

Tiltagene har ikke en betydning for de borgere, der her og nu modtager hjælp, støtte og andre kommunale ydelser.

Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune

Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster.

Undgå at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning.

Oplever man de mindste symptomer på Covid19 – kontakt egen læge hurtigst muligt.

Borgere i Hirtshalsområdet har mulighed for at blive testet af regionens mobile testenhed på både søndag og mandag. Den holder i Havnegade mellem kl. 10 og kl. 15.

Benyt muligheden for at blive testet i teltet på Arsenalvej i Hjørring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet smittet. Dog kan man kun blive testet her, hvis man er symptomfri.

Hjørring Kommune vil i den kommende tid nøje overveje hvilke kommunale arrangementer, der kan blive gennemført, og hvilke der bliver nødvendig at aflyse.

Opfordringerne gælder indtil smittetallet i Hjørring Kommune igen er nedbragt til et lavt niveau.

– Vi har vist én gang tidligere, at vi tage fat i os selv og holde fast i de gode vaner. Nu skal vi gøre det igen, så vi kan standse smittespredningen og få antallet af smittede til at falde, siger borgmester Arne Boelt.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments