Thorkil Nielsen: Ensidig og opportunistisk kritik af vindmøller

Vi har et demokrati, hvor alle bør høres, også dem der går ind for grøn energi og vindkraft, skriver i dette debatindlæg Thorkil Nielsen.

1164
Foto (arkiv): Niels Skipper.

Af Thorkil Nielsen
Hjortnæsvej 15
Vrå

I Nordjyske blev der i dag bragt en annonce af Hjortnæs Møllelaug.

Jeg bor indenfor 1500 m fra møllerne og har ikke været generet af deres tilstedeværelse .

I FlaskePosten.nu har jeg læst indlæg, hvor flere er utilfredse med møllernes placering.

Hvis man anbringer vindmøller på havnen i Hirtshals, må endnu flere beboere føle sig negativ påvirket end beboere i Hjortnæs området.

Det vil glæde mig, hvis der bliver tilført 3 millioner kroner som et engangsbeløb til grønne og rekreative tiltag i lokalområdet, samt 400.000 kroner årligt også til gavn for lokalområdet.

Dette begrunder jeg med det behov, der er for at støtte landsbyerne, der i forvejen er på slankekur på grund af en vedvarende og ofte nødvendig centralisering. Det er nok nødvendigt med en faglig og fair debat, idet indlæg ofte er ensidige og opportunistiske.

En underskriftsindsamling på 4400 underskrifter imod vindmøllerne, siger noget om, at meningsdannere har haft frit spillerum.

Vi har et demokrati, hvor alle bør høres, også dem der går ind for grøn energi og vindkraft.

I klagekulturen står kampen også mod havne- og havvindmøller, hvilket sker, hvor disse er planlagte eller etablerede.

Politikere bliver ofte holdt som gidsler på baggrund af vildledning og emotionelle forhold, hvilket måske forværres af partipolitisk tvang og intriger.

Kan debatten drejes hen på objektivitet og forhold, der vedrører beboere i lokalområdet ?

6 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Søren winther
3 år siden

Godt skrevet.. vi er et sted hvor møllerne er en del af løsningen, trist at det ikke er vigtigere for mange og modstandere kan lukrerer på folks frygt for forandringer .
Jeg begriber ikk modstand mod renere energiformer. Jeg forstår at der skal kompenseres for helt lokale gener.

Mette
3 år siden
Reply to  Søren winther

Du skriver at møllerne er løsningen. Hvis det er sandt, så har jeg godt nok svært ved at forstå, hvorfor eks møllerne ved Høgsted står stille på sådan en blæsende dag som i dag. Det kan da på ingen måde give grøn energi.
Hvorfor så sætte flere op, når de står, stille når det blæser.
 
 

Rebecca Rasmussen
3 år siden

Du efterlyser selv en objektiv debat der vedrører beboerne i området men jeg kan ikke se hvordan dette indlæg på nogen måde skulle kunne kategoriseres som netop det. Det er jo ikke udefrastående der kæmper imod placeringen af kæmpevindmøller på Hjortnæs. Men det er jo netop os nære naboer og lokalområdet der klart og tydeligt har sagt nej. Ikke på grund af dine såkalde “emotionelle” forhold som du dog ikke vil ud med hvad skulle være. Vores kritik er jo netop begrundet på fakta. Det er F. Eks. Tydeligt i vvm’en at rigtig mange ejendomme vil blive voldsomt generet af støj. At sammenligne om man er generet af nuværende Møller på 69 m med forslåede Møller på 150 m har ikke nogen forbindelse til virkelighedens verden. Samtidig kan man allerede se projektets negative indvirkning på vores lokalområde i form af usælgelige byggegrunde og manglende investeringer i området. Det er derfor helt omvendt tænkning at påstå at placering af kæmpevindmøller tæt på en landsby og midt i et tætbefolket område skulle være at støtte området! I stedet vil placeringen af kæmpevindmøller være med til at afbefolke området til stor skade. Du mener at alle bør høres men mener samtidig ikke at folk der er imod vindmøllerne skal have “frit spillerum” ??? I denne debat har alle haft lige mulighed for at byde ind og hvis man mest fornemmer modstand mod møllerne i debatten så er det vel netop et udtryk for at størstedelen er imod kæmpevindmøller på Hjortnæs, hvilket jo netop er hvad politikerne bør lytte til!
 

Rebecca Rasmussen
3 år siden

Og så undrer det mig at der ikke er adresse på debatindlæggets forfatter hvilket ellers er den normale praksis ?

Bodil Dam
3 år siden

Ret morsomt at Hjortnæs Møllelaug her klager over ensidig påvirkning af politikerne. Når netop dette møllelaug har omdelt projektets VVM rapport vedlagt et personligt brev fra møllelaugets formand til politikerne i Hjørring byråd. Det er en næsten 150 s lang, dyr rapport udarbejdet af de egentlige mølleopstillere Jydsk Vindenergi. Rapporten taler ensidigt for opsætning af kæmpemøllerne ved Hjortnæs.

Frank Bundgaard Nielsen
3 år siden

Indlæggets retorik og argumentation minder mig i uhyggelig grad om indholdet i de artikler som vindmølleindustriens flittige kommunikationsmedarbejdere rundhåndet producerer til lejligheden i sager om kæmpevindmøller.
Det forsøger at flytte fokus væk fra de menneskelige omkostninger og den velbegrundede modstand, for i stedet at fiske økonomisk sympati, mens det samtidig forsøger at undeminere selvsamme menneskers troværdighed.
Jeg synes det er rigtig fint at være kritisk, men løse påstande tror jeg de fleste temmelig hurtigt kan gennemskue. Det vil være passende at Thorkil underbygger sine påstande med konkrete eksempler, fremfor at forvrænge billedet.
Men Thorkil, vil du klart og tydeligt svare mig på følgende spørgsmål:
Hvorfor synes du det er ok at tvinge Hjortnæs II projektet igennem, når der er massiv lokal modstand mod projektet, og når Brønderslev Kommune ligeledes siger klart nej til projektet?
Hvorfor synes du det er i orden at tjene på at andre mister?
Det er jo veldokumenteret at husejere kun får en forholdsvis erstatning hvis de overhovedet får noget Så hvis man investerer i kæmpevindmøller og får et afkast, hvordan vil man så have det med at bruge pengene, når man samtidig ved der er mennesker der er blevet teknisk insolvente ved at man selv har tjent?
Her hjælper hold kæft bolsjer i form af penge til det lokale foreningsliv jo ikke noget som helst.