Thomas Klimek (S): Fokus på de tiltag, der virker lokalt

Indsats skal gavne de ledige og virksomhederne fremfor at opfylde ministerielle mål og bureaukratiske analyser, mener socialdemokraten Thomas Klimek, som citeres af Claus Dindler hos Hjørring ErhvervsCenter.

120
Udvalgsformand Thomas Klimek fra Hjørring Kommune.. Foto: Arkiv.

”I Arbejdsmarkedsudvalget er vores entydige fokus flere voksenlærlinge, flere ledige i beskæftigelse, opkvalificering, AMU-kurser osv., og så er vi ærlig talt lidt kolde bagi, hvis Hjørring Kommune skulle dumpe fem eller ti pladser på en eller anden national benchmarkliste. Ministerielle mål og bureaukratiske benchmarkanalyser skaffer næppe mange i job eller glæder ledige borgere, nok højest et embedsværk i København.”

Det siger Thomas Klimek, formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune. Det sket på baggrund af, at et enigt udvalg på det første møde efter sommerferien vedtog en større offensiv mod corona-krisens negative konsekvenser for den lokale beskæftigelse.

Tal fra juni viser, at ledigheden i Hjørring Kommune er vokset betydeligt. 5,2 pct. af arbejdsstyrken var registrerede ledige, hvilket dog er lidt lavere end gennemsnittet på 5,5 pct. i Region Nordjylland.

Udvalget er enige om, at man med Hjørring-modellen og Ungegarantien har de rette strategier og en bred vifte af konkrete indsatser og praktiske værktøjer, som giver et godt afsæt i forhold til de aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked.

Corona-krisen afføder dog behov for yderligere prioritering af indsatser, der understøtter sikring af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og forebyggelse af langtidsledighed.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede derfor på dagens møde at;

  • opprioritere de indsatser og virkemidler, som bringer flest mulige borgere i job og uddannelse og skaber det bedste grundlag for en varig forankring på arbejdsmarkedet.
  • At ministerielle benchmark og procesmål om virksomhedspraktikker og antal samtaler er sekundære i forhold til denne prioritering
  • at forvaltningen skal anlægge denne prioritering indenfor sin eksisterende kompetence i den daglige beskæftigelsesindsats
  • at forvaltningen skal indtænke dette i forberedelsesarbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2021
  • at forvaltningen løbende skal fremlægge beslutningsoplæg, hvor det måtte være nødvendigt for at justere tidligere udvalgsbeslutninger.

Thomas Klimek siger om udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet:

”Corona-krisen har bidt sig fast i arbejdsmarkedet med historisk, lokal ledighed til følge. Det kræver, at vi politisk sætter al kraft ind på målrettede indsatser, og at der er uddannelse og jobmatch-værktøjer, der virker.

Hjørring Kommune kommer til at overvinde den her krise, også hurtigere end det måske ser ud lige nu. Vores lokale virksomheder viser kampgejst og forsigtig optimisme. Politisk vil vi støtte op, alt det vi kan, så ledige borgere er klar til jobmulighederne, og virksomhederne kan rekruttere kvalificeret, lokale medarbejdere. Det kræver tydelige, politiske prioriteringer og en klar kurs, og den lægger et enigt Arbejdsmarkedsudvalg nu.”

Kilde: Hjørring ErhvervsCenter.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments