Sygedagpengeafdelingen
søger nye kolleger

I Hjørring Kommune er det politisk besluttet at investere i at gøre en særlig indsats overfor borgere på sygedagpenge.

505
Jobcenter Hjørring.

Sygedagpengeafdelingen i jobcenter Hjørring søger nye kollegaer med tiltrædelse 1. juli og ansøgningsfrist den 14. maj 2018 og med ansættelsessted: Jobcenter Hjørring, Sct. Knuds Park 6 i Hjørring.

Sygedagpengeafdeling med fokus på faglig udvikling og godt kollegaskab søger nye kollegaer. Det drejer sig om en fast stilling og et vikariat, begge på fuld tid og med ansættelse den 1. juli 2018.

I Hjørring Kommune er det politisk besluttet at investere i at gøre en særlig indsats overfor borgere på sygedagpenge. Dette betyder, at der er investeret i flere indsatser, der kan støtte borgerne i at vende tilbage til arbejdsmarkedet og der er bevilget flere personale ressourcer til at varetage sagsbehandlingen.

I Sygedagpengeafdelingen er der 52 medarbejdere, som varetager opfølgningen og sagsbehandling i forhold til borgere, der er på sygedagpenge, under revalidering samt i jobafklarings- eller ressourceforløb.

Du vil som beskæftigelsesmedarbejder følge den sygemeldte borger hele vejen tilbage til arbejdsmarkedet eller yderligere afklaring.

Sygedagpengeafdelingen har store ambitioner og som tænker i muligheder få at borgerne i arbejde og uddannelse. Der lægges vægt på en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang i sagsbehandlingen.

Der søges beskæftigelsesmedarbejdere til at understøtte borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der hentes støtte i Hjørringmetoden, der indeholder metoder til at sikre borgerne rette indsats til rette tid.

Her kan du se mere og søge stillingerne.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments