Susanne Krohn Djurhuus: Stop hetzen og lad de sidste beboere være i fred

Dette er ikke en folkedomstol for og imod beboere og pårørende. Så stop hetzen og lad os få rettens afgørelse, skriver i dette debatindlæg Susanne Krohn Djurhuus.

1377

Af Susanne Krohn Djurhuus
Formand for Ældre Sagen i Hirtshals
Raundrupvej 4
Tornby

Åbent brev til Arne Boelt, borgmester og Per Møller, fmd. SÆH udvalget.

Jeg har været så privilegeret at blive inviteret ind i både beboeres og pårørendes liv, efter at Hjørring Kommune besluttede at nedlægge Plejecenter Havbakken.

På et møde d. 20. nov. 2018 med beboere, pårørende og repræsentanter fra Hjørring Kommune SÆH forvaltningen, (sundhed, ældre og handicap) bekendtgjorde forvaltningen, at Havbakken skulle lukkes og at beboerne skulle flyttes.

Det blev et meget pinligt møde, idet forvaltningen tilsyneladende var meget uforberedt på juraen og sådan set bad beboerne beslutte sig her og nu for, hvor de så ville flytte hen. Herefter fulgte info om flytteudgifter, gardiner, indskud etc. Der var ikke kø omkring bordet, hvor administrationen sad klar til at notere.

På et byrådsmøde foråret 2019 besluttede et smalt flertal i byrådet, at beboernes lejemål skulle nedgraderes fra plejeboliger til ældreboliger.

Herefter gik Ældre Sagen ind i sagen.

Efter en indsigelse til Ankestyrelsen har denne efterfølgende helt klart udmeldt, at en nedgradering af beboernes bolig fra plejebolig til ældrebolig er ulovlig. Jeg har siden den tid fulgt de pårørendes stress, usikkerhed, sorger og bekymringer på tæt hold. Forvaltningen har bekendt sig til en såkaldt dialogpolitik, hvilket ikke mange af de pårørende kan genkende. Derimod føler de sig presset ud.

Efter et langt og turbulent forløb siden da, kan vi nu læse i pressen, at Hjørring Kommune vil nedrive Havbakken. Så vidt jeg er orienteret, er et evt. nyt boligbyggeri ikke presserende? I øvrigt kunne det have været på sin plads, at forvaltningen orienterede beboerne forlods? At de ikke skulle læse det i pressen? Men nej.

Hjørring Kommune har hele tiden haft 2 muligheder:

-At opsige beboernes lejemål i deres boligforening. Det skal der være rigtig mange gode grunde til – det er jo beboernes retsmæssige hjem og lejelovens beskyttelse gælder naturligvis også for dem.  Den vej har flertallet at byrådet ikke valgt at gå – måske man frygtede en lang og trættende retssag?

-At søge om tilladelse til nedrivning af Havbakken i Boligministeriet. Det skal der også være rigtig mange grunde til, da der jo er beboere til leje i boligforeningens lejemål. Det kunne også blive en lang og trættende sag

Hvilken mulighed Hjørring Kommune nu vælger, står hen i det uvisse.

Kan de beboerne og de pårørende få et svar på det – også sådan personligt? Eller skal de igen læse det i pressen?

Hvis Hjørring Kommune havde valgt enten opsigelse af lejemål eller nedrivning af Havbakken fra starten af, ville det have været mere regelret, da det i begge tilfælde kunne prøves af i retten. I stedet for har man forsøgt at presse beboerne ud med mere eller mindre ufine metoder.

Det er desværre lykkes med det sidste udspil fra flertallet i byrådet om nedrivning af Havbakken, at udstille og hetze beboere og pårørende på Havbakken for en udgift, som de intet har med at gøre.

Det kan ikke komme bag på kommunen, at det koster penge, men holder regnestykket? Kunne man have anvendt den samme fremgangsmåde som i Brønderslev Plejecenter Hellevadlund, som blev afviklet uden den store dramatik? Her blev evt. tomme boliger, blev brugt til genoptræning og aflastning, så længe der var beboere på hjemmet.

Sagen har hidtil haft et mildt sagt uværdigt forløb med usikre udmeldinger og benspænd fra kommunen ang. beboernes retssikkerhed. Men nu der er ved at udvikle sig en hetz og offentlig udskamning af de pårørende som har – eller har haft – deres slægtninge boende på Havbakken, som uforvarende er bragt i denne situation.  Det krænker i den grad alle beboernes retssikkerhed og dem der følger efter på andre plejecentre. Derfor må det stoppe. Beboerne har ret til at bo i deres egen bolig, indtil de er opsagt, og de har krav på at få den hjælp og støtte, som de er visiteret til, nemlig en plejebolig.

De tilbageværende beboere er blevet taget som gidsler i en sag, som Hjørring Kommune har fejlbehandlet fra dag 1 for snart 2 år siden.

Beboerne og deres pårørende kan ikke stilles til ansvar for byrådets fejlagtige nedgradering af Havbakken fra plejecenter til ældrecenter. Ej heller skal de pårørende chikaneres, fordi de har slægtninge på Havbakken.

Dette er ikke en folkedomstol for og imod beboere og pårørende. Så stop hetzen og lad os få rettens afgørelse.

 

3 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
John Kirstein
2 år siden

Der er en del her som bør tages til efterretning og revurdering om værdig behandling af ældre og svage borgere.

Mogens From
2 år siden

❤️ En flot og “kærlig” henstilling til d’herrer om deres helt igennem umenneskelige og økonomiske fejlberegning af situationen omkring Havbakken. Håber retfærdigheden sker fyldest, og at beboerne kan blive i eget hjem resten af deres liv.

Hanne Stefansen
2 år siden

Et godt og velformuleret indlæg,som netop beskriver hvor grotesk hele Havbakken forløbet har været. Man bliver flov på sin kommunes vegne, når et flertal ikke engang vil holde et afgivet løfte, men istedet vælger at tryne de sidste beboere ud.