Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder påbud til Hjørring Kommune

Hjørring og Frederikshavn Kommune bliver pålagt at indføre besøgsrestriktioner på alle plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen på grund af højt smittetryk.

5963
Leif Serup, direktør for Sundheds-, Ældre-, og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune. Foto: TV2 Nord.

Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune har onsdag modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på samtlige plejehjem og botilbud for særlig sårbare i kommunen.

Samtidig har Social- og Indenrigsministeriet givet kommunerne et tilsvarende påbud, som omfatter en række sociale tilbud med særligt sårbare borgere beliggende i kommunerne.

– Der er ikke så meget andet at gøre end at følge myndighedernes anvisninger, siger Leif Serup, der er direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Han hæfter sig ved, at der i dag ikke er konstateret smittede beboere hverken på plejecentre eller i nogle af kommunens botilbud for særligt sårbare borgere.

Borgmester i Frederikshavn Kommune, Birgit S. Hansen (S), oplyser, at borgerne ikke på samme måde kan besøge sine pårørende på kommunens plejecentre og sociale institutioner.

– Vi bliver nødt til at passe bedst muligt på vores mest udsatte borgere, indtil vi får brudt smittekæderne, siger hun i en pressemeddelelse.

I Frederikshavn Kommune er der på nuværende tidspunkt konstateret én smittet beboer på et plejecenter.

Højt smittetryk i kommunerne

Styrelsen for Patientsikkerhed begrunder deres påbud med det aktuelle smittetryk i Hjørring Kommune, som i en kortere periode har ligget på 13 – 18 nysmittede pr. uge.

Samtidig er der “lagt vægt på, at der i Hjørring Kommune pr. den 8. september 2020 er 24,8 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere. Desuden er der smitteforekomster spredt i kommunen”, som der står i påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derudover er der “lagt vægt på, at der i Frederikshavn Kommune pr. den 8. september 2020 er 30,2 smittede borgere pr. 100.000 indbyggere”.

Påbuddene indebærer, at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørs arealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller at den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Påbuddet gælder både fællesarealer og beboernes egen bolig.

De enkelte plejecentre og botilbud vil nu gå i gang med at orientere beboere og pårørende om påbuddet.

– Vi har prøvet det før under andre omstændigheder, og heldigvis er det denne gang ikke tale om, at der er beboere eller ansatte, der er smittede, siger Leif Serup, der er direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Han understreger, at kommunen nu sætter de nødvendige ting i værk som følge af påbuddet.

– Vi ser det her som en forebyggende instans, siger Leif Serup.

Hjørring Kommune tager initiativ til at beboere og pårørende, som er omfattet af påbuddet om besøgsrestriktioner fra Social- og Indenrigsministeriet, vil blive orienteret.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at påbuddet indtil videre gælder i 14 dage, men tilføjer, at man vil ophæve påbuddet så hurtigt, som det er forsvarligt.

I pressemeddelelsen fra Frederikshavn Kommune oplyser de, at påbuddet gælder indtil myndighederne ophæver det eller fastsætter et nyt, senest den 1. oktober 2020.

Kilde: TV2 Nord.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Sven Klink
3 år siden

kys mig i corona…..