Store ændringer hos Lægerne i Hirtshals

Lægerne opremser her en lang række ændringer og nye tiltag for deres virke i Hirtshals.

3412
Lægehuset i Hirtshals. Foto: Arkiv.

Nyt lægehus på cirkuspladsen i Hirtshals sommeren 2021:

Lægerne i Hirtshals har haft klinik på Skovvejen siden 2002, men pladsen er blevet for trang.

Opførelsen af lægehuset sker i samarbejde mellem Hjørring kommune og Lægerne i Hirtshals.

Første spadestik er 1. september 2020, og lægehuset på ca 750 kvm forventes færdig sommeren 2021.

Samarbejdet med Hjørring kommune og arkitekter har været meget konstruktivt og velfungerende.
Borgerne og kommende generationer af praktiserende læger i Hirtshals får et supermoderne lægehus med mere plads og bedre faciliteter for patienter og personale.

Det nye lægehus er umiskendeligt inspireret af Det Gamle Rådhus. Foto: Arkitektfirmaet Hovaldt.

Både kommunen og Lægerne i Hirtshals håber, at det kan medvirke til at trække nye læger til Hirtshals.

Vi har ændret vores måde at arbejde på:

Lægerne i Hirtshals er normeret til seks faste læger (kompagnoner), men grundet lægemangel i Udkantsdanmark er vi fra 1. september 2020 kun tre kompagnoner tilbage med hjælp fra deltidsvikarer.
Patientantallet er stort set det samme.
Vi har dermed ikke lægekapacitet til at arbejde efter den “gamle” familielægemodel, hvor patienterne valgte deres “egen” læge i lægehuset og bestilte tid ved den faste læge.
Vi har derfor måttet nytænke og har pr. 1. maj 2019 ændret arbejdsstruktur med mere involvering af hjælpepersonale. Læger, sygeplejersker, bioanalytikere, social-og sundhedsassistent og sekretærer arbejder nu i “teams”, hvor hvert team har en specialfunktion.

Åbent Team:

Vi har et “åbent team”, hvor sygeplejersker, uddannelseslæger og læger arbejder sammen om at vurdere og behandle alle patienter med akutte sygdomstilstande.
Modellen kalder vi “nurses in front”. Vi har ansat seks sygeplejersker, som på skift arbejder i åbent team. Sygeplejerskerne kalder patienterne ind fra venteværelset og vurderer patienterne efter faste retningslinjer, og konsultationen afsluttes oftest først, når patienten er konfereret eller set af en læge.
Derudover har sygeplejerskerne almindelige sygeplejeopgaver som sårskift, øreskylning, injektioner m.m.
Inden coronaepidemien kunne patienterne møde op uden aftale, men nu skal alle patienterne visiteres via telefonsamtale, inden de må møde i lægehuset.
Vi forsøger at afklare og løse så meget som muligt via telefonkonsultation, e-mail eller videokonsultation.

Kroniker Team:

Vi har et “kroniker team” som tager sig af behandlingen af alle patienter med kroniske lidelser såsom sukkersyge, forhøjet blodtryk, KOL, stofskiftelidelser m.m.
Teamet består af en sygeplejerske og en læge, som superviserer sygeplejersken.
Fra august 2020 har vi to dage om ugen ansat en tidligere overlæge på Hjørring sygehus med speciale indenfor bl.a sukkersyge, stofskiftelidelser, forhøjet blodtryk, udredning af patienter med mistænkt alvorlig sygdom m.m.
Det betyder, at lægerne i Hirtshals kan tilbyde vores patienter en ekstraordinær service.
Patienterne i kronikerteamet får faste tider til blodprøvetagning og kontroller.
I coronaperioden giver vi primært svar på prøver m.m via telefon.

Paraklinisk Team:

Vi har et “paraklinisk team”, som består af to bioanalytikere. De tager blodprøver både i klinikken og ved besøg på plejehjem en gang om ugen.
Desuden foretager de EKG, urinundersøgelser, kontrollere vores patienter i blodfortyndende behandling
(INR), foretager injektioner af B-12 vitamin, og når coronaepidemien er overstået, genoptager vi også lungefunktionsmålinger.
Patienterne i “paraklinisk team” får tid efter aftale.

Mor-barn og Vaccinations Team:

Vi har et “mor-barn og vaccinations team”.
Vi har uddannet vores social-og sundhedsassistent til i samarbejde med en læge at foretage de forebyggende børne- og graviditetsundersøgelser efter gældende nationale retningslinjer.
Ved visse børneundersøgelserne deltager lægen i undersøgelse af barnet.
Børne-og rejsevaccinationer foretages også af dette team.
Patienter i “mor-barn og vaccinationsteamet” får tid efter aftale.

Gynækologisk Team:

Vi har et “gynækologisk team”, som består af en sygeplejerske med mange års erfaring fra gynækologisk ambulatorium på Hjørring sygehus. En fast læge superviserer sygeplejersken, som foretager alle forebyggende celleskrab, laver P-pille konsultationer, kontrollerer af Lichen sclerosis, undersøgelse efter graviditet og ring-skift m.m
Alle patienter i “ Gyn.-teamet” får tid efter aftale.

Udrednings Team:

Vi har et “udredningsteam”. Til denne funktion har vi ansat en tidligere overlæge fra Hjørring sygehus med speciale i bl.a udredning af patienter med tegn på alvorlig sygdom samt endokrinologiske lidelser m.m.
Alle patienter i “udredningsteamet” får tid efter aftale.

Sekretær Team:

Vi har et “sekretær team”, som består af tre klinikassistenter/lægesekretærer og en sekretærelev. “Sekretærteamet” tager sig af alle telefonkontakter, giver tider, receptfornyelser, papirarbejde, skrivearbejde m.m.

Specielle tilfælde

Det er stadig muligt for den enkelte læge at give tider om eftermiddagen til patienter med komplicerede sygdomme eller tilstande, som kun den bestemte læger kender til.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments