Støtte til efteruddannelse i PLF hos Hjørring Kommune

Fire nordjyske kommuner får støtte til at fortsætte langsigtet efteruddannelse for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen.

209
Hjørring Byråd. Arkivfoto.

De fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord har fået tildelt ni millioner kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden.

Støtten betyder, at folkeskolerne kan fortsætte den indsats, de har lavet de sidste tre år med at styrke det faglige samarbejde om undervisningen på kommunernes skoler. Sigtet er klart: At styrke de nordjyske elevers læring, trivsel og dannelse, så de får et endnu større udbytte af undervisningen.

Chef for Skole og Dagtilbud Peter Larsen, Hjørring Kommune:

“Det professionelle læringsfællesskab er ikke et mål i sig selv, men et rum med fælles fokus, forpligtelse og fagligt sprog, der kan styrke lærere og pædagogers didaktiske refleksion og praksisudvikling – på vegne af elevernes læring, trivsel og dannelse”.

Skruer op for det faglige samarbejde

De ni millioner kroner i støtte skal konkret bruges til efteruddannelse og faglig udvikling for lærere, pædagoger og ledere på skolerne, så de blandt andet kan kvalificere deres teamsamarbejde og skrue op for det tværfaglige samarbejde i de fire kommuners skolevæsener. Et af målene med indsatsen er, at læreres og pædagogers teammøder på skolerne i endnu højere grad zoomer ind på elevernes læring, trivsel og dannelse og at der bliver skabt stærkere sammenhæng mellem fagene.

Det tager tid at udvikle skolen

Indsatsen, som kommunerne har fået støtte fra A.P. Møller Fonden til, er en fortsættelse af projektet PLF Nord, hvor både lærere, pædagoger og skoleledere gennem tre år har arbejdet med at videreudvikle mødeledelsen, måden skolerne analyserer data på og de systematiske samtaler om elevernes læring. Alt sammen med henblik på at styrke undervisningen og derigennem elevernes læring, trivsel og dannelse. Den form for udviklingsarbejde kræver tid, og selvom man er kommet godt i gang på kommunernes skoler, er der behov for at fortsætte indsatsen. De fire kommuner har derfor søgt og fået fondsstøtte, der nu gør det muligt at iværksætte PLF Nord 2.0. Det forudgående projekt var støttet af A.P. Møller Fonden med over 10 mio. kr.

“Det er glædeligt, at de fire kommuner ønsker at fortsætte det ambitiøse og perspektivrige udviklingsarbejde, de tog hul på for tre år siden. Fonden støtter gerne langsigtet udviklingsarbejde som dette, der kræver både tålmodighed, klar prioritering samt at der læres og justeres undervejs. Det væsentligt, at der er et klart fokus på, at efteruddannelsesindsatsen og det styrkede faglige samarbejde i de fire kommuner slår igennem i undervisningen og dermed gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse”, udtaler sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden Hans Kristian Kristensen.

Initiativet bliver evalueret af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet. Evalueringen kommer til at foregå løbende, så den undervejs i forløbet bidrager til det faglige arbejde på skolerne.

Fakta

  • PLF Nord 2.0 er et tre årigt kompetenceudviklingsprojekt (2019-2022) for skoler i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Mariagerfjord Kommune.
  • Projektet støttes med 9 millioner kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
  • Det er Dafolo A/S, Impact Uddannelse og LEAD der sammen står for kompetenceudviklingen.
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments