Stærk duo stopper

Henrik Willadsen og Ole Peter Christensen er gået af efter 10 års ledelse af Erhverv Hjørring, skriver Claus Dindler hos Hjørring ErhvervsCenter.

1709
Borgmester Arne Boelt takkede på egne og på kommunens vegne for et tillidsfuldt og resultatrigt samarbejde med Henrik Willadsen og Ole Peter Christensen. Foto: HJEC.

Lige siden etableringen af Erhverv Hjørring som den samlede erhvervsforening for storkommunen har foreningen været ledet af advokat Henrik Willadsen som formand og direktør Ole Peter Christensen som næstformand.

Med generalforsamlingen i fredags er en epoke slut. Begge havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Erhverv Hjørring skal derfor have ny formand og næstformand, som vælges af bestyrelsen i løbet af september.

Nyvalgt til bestyrelsen i stedet for de to afgående blev centerchef Mette Green Clausen og direktør Lasse Gram Pedersen. Bestyrelsens øvrige medlemmer blev genvalgt.

I sin beretning på generalforsamlingen gjorde den afgående formand status over aktiviteterne i hans 10-årige formandsperiode:

”Rent talmæssigt kan perioden beskrives således:

  • 11 generalforsamlinger
  • 50 bestyrelsesmøder i Erhverv Hjørring
  • 50 bestyrelsesmøder i Hjørring Erhvervscenter
  • 50 borgmestermøder
  • 100-150 formandsmøder med Ole Peter Christensen og Bo Geertsen
  • 150 medlemsarrangementer med noget der ligner 10-15.000 individuelle deltagere
  • Antallet af medlemmer er steget fra 186 i 2009 til 547 (inkl. 150 iværksættermedlemmer) i 2019.

Set fra en erhvervspolitisk synsvinkel startede perioden allerede i 2005, hvor det blev klart, at Hjørring, Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal kommuner ville blive lagt sammen til én storkommune.

Hvordan kunne erhvervslivets interesser bedst varetages i denne nye virkelighed?

De fire eksisterende erhvervsråd var meget forskellige. Men de var enige om at agere proaktivt i forhold til kommunalreformen. Og derfor blev der i 2006 nedsat en interim-bestyrelse med den opgave at føre erhvervsrådene ind i den nye kommunalpolitiske fremtid.

Resultatet blev etableringen i 2008 af fonden Hjørring ErhvervsCenter, der fik opgaven med at udføre erhvervsservice for virksomheder og iværksættere i hele storkommunen.

Sideløbende nedlagde de gamle erhvervsråd sig selv, og en samlet erhvervsforening for hele storkommunen, Erhverv Hjørring, blev etableret. På den første generalforsamling i 2010 blev undertegnede valgt som formand og Ole Peter Christensen som næstformand.

Perioden før og efter etableringen af den nye storkommune var politisk turbulent. Men det lykkedes for den nye erhvervsforening at etablere et tillidsfuldt samarbejde med borgmestrene – Finn Olesen og senere Arne Boelt – samt politikere og administration i den nye Hjørring Kommune i det hele taget.

I hele perioden har Hjørring ErhvervsCenter med Bo Geertsen i spidsen fungeret som sekretariat og nærmeste samarbejdspartner i det hele taget for Erhverv Hjørring. Dette fortrinlige samarbejde er heldigvis fortsat, efter at erhvervscentret fra i år er blevet en kommunal afdeling.

Erhverv Hjørring har i alle årene bidraget til at skabe de bedste mulige rammer for det lokale erhvervsliv og har indgået i konstruktiv erhvervspolitisk dialog såvel lokalt, regionalt som nationalt.

Og jeg synes også, at jeg kan tillade mig at sige, at vi er lykkedes med den mission vi havde tilbage i 2009, da vi startede vores forening: Vi ville samle erhvervslivet i vores kommune, have en fælles stemme og lære hinanden at kende på tværs af de gamle kommunegrænser.

Det er jeg stolt af.”

Kilde: Hjørring ErhvervsCenter.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments