Sprogundervisning med besøg fra Hirtshals Havn

På HHX i Hjørring havde man tirsdag besøg af marketingchef Ditte Sørensen fra Hirtshals Havn, som skulle fortælle om sin karriere fra HHX-student til sin nuværende stilling.

225
Marketingchef Ditte Sørensen fra Hirtshals Havn fortalte de nye elever om sprog og jobs i Hirtshals.

Foredraget – som er det ud af flere besøg fra det lokale erhvervsliv – var en del af undervisningen i faget Almen Sprogforståelse, og Ditte var et slående eksempel på, hvordan man kan bruge sproget i hverdagen – her ved Hirtshals Havn.

– Sprog er en naturlig del af arbejdsdagen, og ved mange af virksomhederne på Hirtshals Havn, er det vigtigt at kunne kommunikere på enten engelsk, spansk, fransk eller tysk. Men sprog er jo ikke kun landene imellem, det er også måden, vi kommunikerer til vores modtagere på. Fordi vi har så mange forskelligartede kundegrupper, så er vi også nødt til at tilpasse kommunikationen derefter – en invitation til en politiker på Christiansborg vil derfor være meget mere formel end hvis vi skal have fat i en af vores lokale virksomheder, som vi er vant til at samarbejde med.

Jobmuligheder i Hirtshals

Grunden til, at Ditte Sørensen var på besøg hos hhx, var også, at man fra Hirtshals Havns side gerne ville fortælle om de mange muligheder, der findes i de maritime virksomheder i fx Hirtshals.

– Der er mange gode uddannelsesmuligheder at finde blandet virksomhederne på Hirtshals Havn, som spænder over alt fra små lokale håndværkere til store internationale virksomheder. Mange kender mulighederne for at blive smed, elektriker eller speditør, men derudover er der en bred vifte af andre spændende uddannelser. Og hvis sprog er det man finder spændende og gerne vil arbejde med, så kan jeg også kun anbefale, at man bruger sine uddannelse til at komme ud i verden for at lære det.

Lektor Kristine Nielsen fra HHX var helt enig med Ditte Sørensen og supplerede:

– Ditte giver jo en spændende vinkel på, hvad man kan bruge sprog til. Vi vil gerne vise eleverne, hvordan deres kundskaber kan komme i spil, og det prøver vi at gøre ved at invitere det lokale erhvervsliv. Og Ditte er jo selv uddannet i sprog, så det, hun sagde til eleverne, var meget relevant.

I alt deltog 125 elever i foredraget, der blev holdt i skolens auditorium.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments