Søren Smalbro (V): Tørken er at betragte som force majeure

Som svar på kritik fra biolog Torben Hansen argumenterer udvalgsformand Søren Smalbro i dette debatindlæg for, at de nuværende tørketilstande kan betragtes som force majeure også i Hjørring Kommune.  

1015

Af Søren Smalbro
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Medelen af Byrådet for Venstre

Hjørring Kommune 

Biolog Torben Hansen fra Aabenraa kritiserer skarpt i sit debatindlæg, at vi i Hjørring Kommune har taget initiativ til ekstraordinært at give tilladelser til vanding af foderarealer til vores husdyr.

Uanset hvor man færdes i naturen i disse dage er der tydelige tegn på vandmangel og desværre er dette det samme billede i hele Nordeuropa. Fodret til vores husdyr – kvæg, får, heste m.m. er i allerhøjeste grad i fare og flere steder er man allerede nu i gang med at bruge af det foder der var tænkt til vinteren.

I Hjørring Kommune har vi altid et stort ønske om at hjælpe så godt vi kan og i denne ekstreme situation er det at give nogle “lyntilladelser” til at indvende vand til de tørstige marker til den helt nødvendige foderforsyning.

Kunne man bare skaffe sig foder hos andre i området var problemet til at overse, men hele landet og landene omkring os er i samme situation.

I en tørkesituation som den nuværende er der helt klart tale om en force majeure – situation og af denne grund kan der udstedes disse “lyntilladelser”.

Som der står i den udsendte pressemeddelelse, vil til enhver ansøgning tage ud til ansøger og her tage en snak om mulighederne. Der skal naturligvis være tilstrækkelig med vand til rådighed – ellers giver opstart af eventuel vanding jo ingen mening.

Men kære biolog, prøv lige at se den lange remse af instanser og høringsperioder du nævner for at give tilladelse til at bruge noget vand til nødvendig foderproduktion. Hvis man som ansøger skal igennem hele dette forløb inden en eventuel tilladelse kunne gives er det for længst blevet efterår/vinter og løbet for helt nødvendig hjælp til vores husdyr, kørt.

Derfor er det helt rigtigt af Hjørring Kommune at betragte de nuværende tørketilstande som force majeure.


Link til første debatindlæg: Varmen er vist steget udvalgsformanden til hovedet i Hjørring Kommune


Foto: Privat.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments