Søren Smalbro (V): Ministeren skal diskutere Natura2000 med EU

Ingen af de berørte sommerhusejere vil forholde sig til, at deres grunde er kørt op og hældt ud over skrænten i Lønstrup.

151

Siden slutningen af december har beton og kampesten ligget som ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint. Nu vil Kystdirektoratet have det ryddet op – og regningen skal sendes videre de berørte sommerhusejere.

– Vi agter at udstede et påbud til sommerhusejerne, så tingene bliver, som de var, siger Hans Erik Cutoi-Toft, der er områdechef ved Kystdirektoratet.

Hos myndighederne har man endnu ikke lagt sig fast på, hvor mange af sommerhusejerne, der skal have påbuddet. I første omgang bliver det de ejere, der bor tættest på skrænten – og dermed tættest på stedet, hvor klitter er jævnet med jorden, og hvor beton er hældt ud over skrænten.

Ejerne får nu besked om, at de skal fjerne sten og beton og genetablere den beplantning, der blev gravet væk fra grundene i december.

Når varslet er sendt, får sommerhusejerne en frist til at gøre indsigelse og protestere mod, at de skal rydde sten og beton op.

– Vi begynder med at varsle, og så ser vi, hvad der sker. Vi forholder os til de input, grundejerne kommer med, siger Hans Erik Cutoi-Toft.


Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet. 

Kystdirektoratet har allerede politianmeldt den ulovlige kystsikring. Hvis sagen her ender med et egentligt påbud, som ikke bliver efterkommet, kan det ende med endnu en politianmeldelse.

Nye toner fra Hjørring Kommune
Den nye formand for Teknisk udvalg i Hjørring Kommune, Søren Smalbro fra Venstre mener, at Kystdirektoratet burde have ventet med at kræve betaling, til politiets efterforskning er afsluttet.

– Så længe der pågår en efterforskning, kan jeg ikke se, hvorfor betonen skal fjernes.

Han beklager, at kommunen igen og igen skal vikles ind i sager, hvor lodsejere har grebet til selvtægt.

– På et eller andet niveau kan man godt sætte sig ind i, at lodsejerne griber til selvtægt. Men vi kan aldrig bakke op om og acceptere, at lodsejerne vælger den løsning, siger han og åbner op for, at man kan etablere en mere fast kystsikring ude i fremtiden.

– Jeg vil prøve at samle flertal i byrådet til, at vi kan gå til ministeren, der så kan diskutere placeringen af de beskyttede Natura2000-områder med EU. Men det har lange udsigter, siger Søren Smalbro.

Dermed går han mod de tidligere udmeldinger fra byrådet i Hjørring Kommune.

– Hvis ikke vi gør noget, så vil Løkken, Lønstrup og til dels Hirtshals og Tversted over tid komme til at ligge som halvøer ude i Vesterhavet. Jo længere tid vi venter med at lave noget ordentlig kystsikring, jo større bliver regningen til vores efterkommere, siger udvalgsformanden.

TV2 Nord har i dag været i kontakt med flere af sommerhusejerne, men der er ingen, der har ønsket at kommentere sagen.

Foto: Bruno Stagsted og Hans Hunderup.
Kilde: TV2 Nord.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments