Smalbro (V): Er lidt imponeret

Der bliver løftet i flok, tingene lykkes, også selv om arbejdsformen de sidste tre uger er blevet ændret markant, skriver Søren Smalbro (V) om arbejdet i Hjørring Kommune.

647

Af Søren Smalbro
Fmd. Teknik – og Miljøudvalget
Hjørring Kommune
Venstre

Coronakrisen er over os, et ord vi jo på ingen måde kendte til for bare ganske få måneder siden.

De sidste uger har i den grad været fundamentalt anderledes for os alle. Der er blevet ”lukket ned”, men alligevel er der en hel masse der stadig skal fungere.

Jeg har været vidne til en stor omstillingsparathed i kommunens forvaltning og Materialgård. Jeg kender i sagens natur bedst til forholdene i Teknik – og Miljøafdelingen, men jeg lytter mig til at det gælder hele vejen rundt.

Fra den ene dag til den anden skulle arbejdet varetages fra de ansattes private boliger, nye digitale samarbejdsløsninger etableres, så effektiviteten i driftsopgaverne, der er tættest på borgere og virksomheder, kunne bibeholdes bedst muligt.

I sidste uge besluttede vi desuden i byrådet at fremrykke anlægs – og vedligeholdelsesarbejder med omgående virkning. Alt sammen med det for øje at holde mest mulig gang i erhvervslivet under den akutte coronakrise.

En sådan byrådsbeslutning giver naturligvis en efterfølgende forvaltningsmæssig arbejdspukkel, så beslutningen kan blive omsat til ordre og aktivitet ude i erhvervslivet.

Der bliver løftet i flok, tingene lykkes, også selv om arbejdsformen de sidste tre uger er blevet ændret markant.

Jeg er faktisk blevet lidt imponeret.

 

 

1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
ole
3 år siden

ja så må du da nem at imponere søren smalbro