Sølvmågerne yngler på Hirtshals Havn

De mange måger, som holder til omkring havnen i Hirtshals, yngler normalt ikke her, men nogle få par har ynglet og fået unger på havnen denne sommer

279
Tre sølvmåge-unger på Tværmolen.

Hirtshals Havn er et fødekammer for mange måger, men bortset fra riderne yngler de fleste ikke her. Ringmærkning viser, at de fortrinsvis yngler på Kattegat-øerne Hirsholmene og Nordre Rønner samt i den norske og svenske skærgård ud til Kattegat og Skagerrak. Enkelte kommer længere væk fra.

Det er sket enkelte gange i årenes løb, at nogle få par finder et sted på Hirtshals Havn, hvor de kan anbringe deres rede. Det er således sket i år på mindst to steder, nemlig på en erhvervsbygning i Østhavnen og på Tværmolen i Vesthavnen. I begge tilfælde er der tale om sølvmåger.

Om fænomenet med ynglende måger breder sig, vil tiden vise, men i byer som blandt andet Aalborg har især stormmåger og sølvmåger taget byens tage i besiddelse mange steder. De er ikke altid lige velkomne med deres larm og lort, skal vi hilse og sige.

Forældrefuglene holder øje med ungerne og skriger højlydt, når man nærmer sig

Foto: Kurt Prentow

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments