Snarlig åbning hos EUC Nord

På EUC Nord har man haft helt lukket ned siden corona-krisen lukkede Danmark ned den11. marts.

252
Atriumgården på EUC Nord plejer at være fyldt med elever – de kommer tilbage den 20. april.

Det er glædeligt, at man nu kan åbne op for de elever, der skal afslutte deres uddannelse inden sommerferien på EUC Nord.

Det gælder 3.g’erne på hhx og htx samt vores 2. års-elever på EUX Business. Skolen åbner for dem den 20. april, men det er endnu usikkert, hvordan undervisningen kommer til at forløbe. Rektor Karsten Asmussen og lærergruppen arbejder intensivt på at få det hele til at gå op. Meldingen fra dem er, at det er væsentligt mere kompliceret at åbne en skole, end at lukke den ned. Karsten Asmussen understreger dog, at man har helt styr på at få afsluttet elevernes uddannelse ordentligt.

Streng instruks fra Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen har udsendt en meget langt instruks, der sætter nogle rammer for åbningen af skolen. Bl.a. skal der gøres rent 2 gange om dagen på de udsatte områder. Borde og stole i undervisningslokaler skal afsprittes efter hver time. Desuden skal eleverne overholde de retningslinjer for god adfærd, som vi alle har fulgt – afstand til andre, god håndhygiejne og host/nys i eget ærme. Selve undervisningen vil foregå i udvalgte lokaler og der arbejdes på en opdeling af klasserne for at undgå for store forsamlinger.

Ikke kun elever skal møde
Udover eleverne, er nogle af EUC Nords ansatte mødt ind. Lærerne kommer naturligvis og underviser eleverne, men derudover er bygnings- og kantinepersonale mødt ind. Også de skal indrette deres arbejde efter Sundhedsstyrelsens instruks, hvilket bl.a. betyder at kantinerne kun åbner for salg, men ikke for ophold i kantineområdet. Der arbejdes endda på at lave salgsvogne med mad, der kan komme rundt til eleverne. I det hele taget er opfindsomheden stor for at få tingene til at fungere.

Det mærkes også hos de elever og ansatte som ikke må møde på EUC Nord, men skal fortsætte karantænen indtil den 11 maj.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments