Smukke ryler på stranden

Forleden morgen var en flok vadefugle ankommet til Hirtshals Øststrand.

147

Imellem vadefuglene forleden morgen var nogle i ræverød yngledragt i skikkelse af lille kobbersneppe, islandsk ryle og krumnæbbet ryle.

– Desuden var der også sandløber i sommerdragt. Det er alle arter, som yngler i de arktiske egne og nu er på vej til vinterkvartererne i primært Vestafrika, noterer Kurt Prentow.

– De nordlige vadefugles årlige træk mod vinterkvartererne i syd er da også allerede godt i gang. Senere på sommeren kommer ungfuglene til, forklarer Kurt Prentow.

På det tidspunkt kan der være flere hundrede fugle på Hirtshals Øststrand og Uggerby Strand.

Kilde: Tornby Natur.
Foto: Kurt Prentow.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments