Skidtfisk smager slet ikke så skidt

Hvis man tror, at skidtfisk ikke kan spises, får man mulighed for at få afprøvet påstanden ved Naturmødet i Hirtshals.

47

Skidtfisk er egentlig en ældre betegnelse for fisk, der anvendes til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. I dag bruges mange steder oftere begrebet industrifisk, der omfatter arter som tobis, sperling og brisling.

Industrifiskeriet har været udsat for en del kritik, fordi der blandt andet er bifangst af beskyttede arter. Ligesom fangsten stort set udelukkende anvendes til fremstilling af husdyrfoder og ovennævnte produkter i stedet for at bruges direkte til spisefisk.

Herimod kan det retfærdigvis indvendes, at de pågældende fiskearter mestendels ikke egner sig til konsum og et stop derfor ville betyde færre muligheder for fremstilling af foder til de husdyr, som vi mennesker lever af.

Det her med uegnet til konsum er imidlertid ikke helt korrekt, idet tobis angiveligt smager fortrinlig. Man kan derfor møde op lørdag den 28. maj mellem kl. 9.00 og 13.00 og få en smagsprøve ved Naturmødet.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments