Send heksen brandsikkert til Bloksbjerg

Når sankthansbålene tændes den 23. juni rundt omkring i kommunen, skal det helst ske uden at mennesker, dyr og omgivelser bringes i fare. Derfor opfordrer Beredskabet i Hjørring Kommune til, at arrangører læser reglerne og følger disse gode råd.

9

Foto: Arkiv, Per Frank Paulsen

Inden der kommer store menneskemængder, som hygger sig og synger midsommervise omkring bålet sankthans aften, er det vigtigt at få styr på, hvordan afstandsreglerne er for afbrænding af sankthansbål.

Sankthansbål og andre bål med en diameter større end 120 cm skal være placeret i en afstand af mindst:

– 30 meter fra bygning med hårdt tag

– 60 meter fra letantændelige markafgrøder

– 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

Afstandsreglerne er fastsat ved lov i bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. For bål mindre end 120 cm i diameter gælder andre afstandsregler, som kan læses på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, www.brs.dk

Reglerne er med til at sikre, at sankthansaften forbliver hyggelig. Udover at følge reglerne skal man også bruge sin sunde fornuft:

– Brug ikke optændingsvæske eller brandfarlige væsker til optænding, når bålet skal tændes

– Hold hele tiden øje med bålet og forlad det først når det er slukket

– Vær altid opmærksom på, at små børn og dyr ikke kommer for tæt på bålet.

– Hav altid slukningsmateriale i nærheden – f.eks. vand og en skovl til afdækning.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments