Så er det nu i Bindslev

Torsdag aften drøftede godt 100 borgere fra Bindslev fremtidens aktiviteter i byen.

890
Foto: Ulla Søvsten.

Af Ulla Sølvsten

Bestyrelsen fra Borger, Handel og Erhverv havde indbudt borgerne i byen til en drøftelse om alle de opgaver, der fortsat skal løses for at gennemføre alle de aktiviteter, der er i Bindslev.

Mødet blev ledet af Coach og Forandringskonsulent Helle Glyø, der præsenterede alle de opgaver, som de otte bestyrelsesmedlemmer tager sig af i det daglige.  Det kunne tage vejret fra flere af deltagerne. Opgaverne spænder fra kontakt til Hjørring Kommune, økonomi, projekter om vindmøller samt fisketrappen, udvikling samt Landsbyforum.

– Disse opgaver skal bestyrelsen tage sig af, men hertil kommer alle de aktiviteter, som I har her i byen. Uden hjælp fra jer kan de ikke klare disse arrangementer. Det vi beder jer om i aften, er ikke at melde jer som hjælpere til disse aktiviteter, men komme med forslag til, hvordan vi kan gennemføre disse aktiviteter i fremtiden, hvordan skal de løses og kender I nogle, der kan være hjælpe, spurgte Helle Glyø.

Alle aktiviteter blev efterfølgende præsenteret af samme Helle Glyø. Nogle af dem var der allerede navne på. Der er rigtig mange aktiviteter i Bindslev. Bestyrelsen havde inddelt dem i forskellige Udvalg. F.eks. er nogle af opgaverne under gennemførelsen af Torvemarked, kontakt til kræmmere, salg af lodder, tombola, salg af mad og drikke, musik o.s.v. Pointen i det hele er, at bestyrelsen ønsker at man kun være med til løsningen af en af disse opgaver, ikke dem alle sammen i et arrangement. Gruppearbejdet omhandlede blandt andet, jule og adventsarrangement, bypladsen, medlemskort, erhverv, Bindslev dialogforum, Bindslev Guiden, kommunikation herunder Web-side og Facebook, Årskalenderen, Sct. Hans arrangement samt Friluftsgudstjenesten. Den sidste aktivitet er i gode hænder blandt flere af de fremmødte.

Foto: Ulla Sølvsten.

Herefter kunne de fremmødte selv byde ind på, i hvilket udvalg de ønskede at give input. Størstedelen af deltagerne var nok lidt skeptiske – betyder det, at jeg så efterfølgende skal lave noget i en af grupperne? Helle Glyø beroligede alle med, at det ikke var hensigten med mødet, men at alle skulle komme med nye ideer til bestyrelsen.

Grupperne gik ud for at drøfte, hvordan de kunne anbefale at opgaverne skal løses fremover. Og der blev budt ind. Alle havde nogle gode ideer med tilbage til bestyrelsen og flere tilbød deres hjælp til fremtiden. Resultatet af mødet tydede virkelig på, at alle aktiviteter nok skal blive gennemført i de kommende år.

 

2 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Erik Høgh-Sørensen
4 år siden

Herligt at se de mange ildsjæle i mit lokalsamfund! Kunne desværre ikke selv deltage i mødet.

Henning Ejsing
4 år siden

Det er vigtigt at der bakkes op omkring ildsjælene, så er det muligt at få resultater ud af det. Se blot på de resultater der var resultatet af “Bindslev frem mod år 2000”
Lad være med at blive misundelig eller det der er værre på de der tager ideerne op med kapital. Det kan godt være at de deltager med henblik på at tjene på det. Uden disse sker der nemlig ikke noget.