Rod i Region Nordjylland

Ankestyrelsen må placere et ansvar, fordi Region Nordjylland og Nordea i strid med offentlighedsloven tilbageholder oplysninger, siger Erik Høgh-Sørensen (DF).

472
Foto: Region Nordjylland.

Ankestyrelsen skal nu vurdere, om Nordjyllands regionsrådsformand har overholdt offentlighedsloven og reglerne om inhabilitet i forbindelse med swaplån, som foreløbig har kostet skatteyderne 500 millioner kroner.

– Som regionsrådsformand løber Ulla Astman fra sit ansvar, og måske er hun inhabil, siger regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF), der sender akterne videre til Ankestyrelsen fredag.

Ifølge Nordea har et eller flere uidentificerede pensionsselskaber tjent på Region Nordjyllands store tab, og habilitetsspørgsmålet opstår, fordi Astman siden 2008 har haft bestyrelsesposter i 10 pensionsrelaterede virksomheder.

Samtidig fastholder Astman de nuværende swaplån for 1,4 milliarder kroner, hvor Region Nordjylland betaler op til 5,8 procent i fast rente.

Regionsformanden afviser at være inhabil, idet hun aldrig har været ansat af Nordea. Den oplysning er irrelevant, fordi Nordea efter eget udsagn kun har været swap-mellemhandler og ekspeditionskontor.

Dermed kan Astman som PKA-bestyrelsesmedlem have påført sin egen region tab i form af penge, der rettelig tilhører sygehuse, sundhed, tog, miljø, klima og andre borgernære aktiviteter.

– Ankestyrelsen må placere et ansvar, fordi Region Nordjylland og Nordea i strid med offentlighedsloven tilbageholder oplysninger fra mig som folkevalgt og tavshedspligtigt medlem af regionens forretningsudvalg. Sagen handler om finansieringen af vores allesammens sygehuse, siger Erik Høgh-Sørensen.


 
Fakta: Region Nordjyllands renteswaps med Nordea og Nordeas investeringspartnere løber fra 2010 til 2032. I dette tidsrum vil skatteyderne komme til at betale i alt 2,5 mia. kr. for oprindelige lån på i alt 1,4 mia. kr.
(Kilde bl.a.: Nordea og dagbladet Børsen 15. oktober 2019 – vedlagt i pdf)
 
Fakta: En habilitetskonflikt kan opstå, hvis en beslutningstager er tilknyttet virksomheder med interesser i en beslutning, som den pågældende beslutningstager har indflydelse på.
 
Fakta: Swap betyder ”bytte” og virker eksempelvis ved, at lånerenten går fra at være variabel og dermed potentielt risikabel til at være fast og forudsigelig. Blandt andre Nordea har imidlertid lavet misvisende renteforudsigelser i forbindelse med swapaftaler.
 
Mere info:
Erik Høgh-Sørensens version:
1 Kommentar
Inline Feedbacks
View all comments
Arne Pedersen
4 år siden

Er nogen forundret? Så velkommen til den politiske virkelighed!