Ridekolonien er ikke flyttet med Isafold

Riderne i kolonien for enden af Pier I og Pier II på Hirtshals Havn har ikke flyttet rederne med til det nye domicil for partrederiet HG 333 Isafold.

26
Rideoklonien hos Isafold i 2017.

Riden med det latinske navn Rissa tridactyla er ifølge Wikipedia verdens almindeligste mågeart. Den lever i større eller mindre kolonier langs de nordlige kyster af især Nordamerika og Europa.

Riden er dog angiveligt en fåtallig ynglefugl her til lands, men almindelig som vintergæst fra ynglepladserne i Nordatlanten. Ikke desto mindre har en koloni for mange år siden slået sig ned på gavlen af det gamle domicil for HG 333 Isafold.

Riden er en elegant fugl med en let flugt og tilbringer næsten hele sit liv til havs, men kan yngle i stort tal på stejle fuglefjelde, som det er tilfældet på Færøerne, men altså også i Hirtshals.

Billedet til denne artikel er nemlig taget påskesøndag af Torben Elling, der til daglig bor i Aalborg, men har feriebolig på Fyrklit.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments