Ride-unger på Hirtshals Havn er nu flyveklare

Mågearten ride yngler på fuglefjelde i hele Nordatlanten, men enkelte steder i Storbritannien, Norge og Danmark yngler den på bygninger og moler. Således også i Hirtshals, hvor 5 unger i tre reder nu er flyveklare.

182

Riderne begyndte at yngle på Hirtshals Havn i 1994. Reder blev placeret på gummi-fenderne på Østmole-hovedet. De kan ses fra Vestmole-hovedet. Mange herboende færinger har fortalt, at de gennem årene har nydt at høre ridernes kald i foråret, da det minder dem om Færøerne.

Rederne på Østmole-hovedet er i nogle somre udsat for at blive skyllet ned i stormvejr, og det synes at være mere reglen end undtagelsen de senere år. Det skete således også i sommeren 2019.

Ynglende rider ved rederne på Østmole-hovedet

I 1996 begyndte riderne at yngle på flydedokken, tidligere kaldet katedralen. Her placerede fuglene deres reder på hylder mellem spærene inde i dokken samt i portåbningen. Kolonien var et særsyn på to måder: For det første var det formodentlig det eneste sted i verden, hvor riderne ynglede indendørs, og for det andet var det det eneste sted, hvor riderne ynglede på et ikke-landfast sted. Dokken blev i årenes løb flere gange flyttet på grund af vedligeholdelse, og så måtte riderne tage det med – de rugede bare videre. Det var slut med kolonien, da flydedokken fik fjernet sin overbygning sidste vinter.

Mens der var ynglende rider i flydedokken, nåede antallet af par i havnen op på 82 reder og 79 unger i 2000.

Fra 2008 har riderne også ynglet på fabriksbygninger på Vesthavnen. I mange år var der en lille koloni på en bjælke på gavlen i nordvest-enden af den bygning, der blev brugt af Isafold-rederiet. Siden rederiet fraflyttede bygningen, er gavlen renoveret, og kolonien er væk.

To af rederne i 2019 var placeret i en viduesåbning. Her 2 voksne og 4 unger

Riderne har i de seneste 10 år også med skiftende held ynglet på en anden bygning på Vesthavnen. Det er her, at det i år lykkedes 3 par at få 5 unger på vingerne.
Udover i Hirtshals yngler riderne i Danmark kun på Hanstholm Havn og på Bulbjerg.
Udenfor yngletiden færdes riderne langt til havs ude på Nordatlanten og ses mest ved kysterne i stormvejr. Også i yngletiden finder de deres føde til havs og ikke som de øvrige måger på havnekajerne og andre steder på land.

De voksne rider kan kendes fra de andre mindre måger på de korte, sorte ben og de helt sorte vingespidser uden hvide felter. De unge rider kendes på det sorte bånd i nakken og de markante sorte tegninger på vingerne.
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments