Psykiatriens Peerboard i Region Nordjylland vinder prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ

Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ blev uddelt ved Danske Regioners generalforsamling. Psykiatriens Peerboard består af ca. 30 nuværende og tidligere patienter og pårørende, som arbejder med at udvikle Psykiatriens organisering og tilbud.

82
Næstformand i Regionsrådet i Region Nordjylland, Lone Sondrup (V), overrækker prisen til Klaudia Kristensen, mens Maria Adele Bonde og Jannie Lyngberg-Larsen, der også er medlemmer af peerboardet.

I år har Årets Borgerinddragende Initiativ sat fokus på indsatser, der i særlig grad inddrager borgere med psykisk sygdom i planlægning, udvikling og forståelse af egen sygdom. Hele to af fem nominerede initiativer var fra Region Nordjylland, som i Psykiatrien har stort fokus på patientinddragelse. Vinderen blev Psykiatriens Peerboard, hvor ca. 30 nuværende og tidligere patienter og pårørende arbejder med at udvikle Psykiatriens organisering og tilbud.

– Det er flot og fortjent, at Psykiatriens Peerboard vinder prisen, for de er foregangspersoner for meget af det arbejde med patientinddragelse, der foregår her i regionen. Det er altid inspirerende og giver stof til eftertanke, når vi som politikere hører oplæg fra medlemmer af peerboardet. I det hele taget gør det mig stolt, at vi som landets mindste region har haft to gode projekter nomineret, siger Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Peerboardet bidrager til bedre resultater

Psykiatridirektør Anette Sloth er stolt over, at Psykiatriens Peerboard har vundet prisen.

– Vores peerboard har i den grad bidraget til at udvikle Psykiatrien, siden vi oprettede det i 2015. De er med til at sørge for, at vi skaber fremtidens psykiatri sammen. Vi kan simpelthen se, at vi sammen med dem får nogle bedre resultater. Prisen er samtidig en anerkendelse af hele vores målrettede arbejde på at gøre patientinddragelse og samskabelse til en kerneværdi i den måde, som vi arbejder på, siger Anette Sloth.

Malene Terp, Camilla Krogh, Line Myrup Gregersen, Jannie Lyngberg-Larsen, Klaudia Kristensen, Maria Adele Bonde og psykiatridirektør Anette Sloth har netop modtaget prisen.
Et råd af ligemænd

Psykiatriens Peerboard er forankret i Psykiatriens Enhed for Samskabelse, som med sin placering tæt på psykiatriledelsen sørger for, at peerboardets kompetencer løbende kommer i spil ved centrale dagsordener, som f.eks. indretning af det nye psykiatribyggeri, udvikling af nye behandlingsredskaber eller tilbud og ansættelse af peermedarbejdere. Specialkonsulent Malene Terp har fra start af været med til at udvikle peerboardet.

– Peer betyder ligemand, så der er altså tale om et råd af ligemænd. Peerboardets rolle er ikke at give input, som efterfølgende bliver bearbejdet af organisationen. Deres rolle er at deltage som ligeværdige partnere i udviklingstiltag med de ansatte. Konkret betyder det, at de er med til at sætte ting på dagsordenen, udvikle ideer, skabe løsninger, men også til at træffe beslutninger, i respekt for de rammer og vilkår, som politiske og juridiske bindinger fører med sig, forklarer Malene Terp.

Håber at inspirere andre regioner

Det er Klaudia Kristensen, der har indstillet Psykiatriens Peerboard til prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ. Hun er selv medlem af peerboardet som pårørende, og det var hende, der modtog prisen på peerboardets vegne.

– Jeg synes, at et peerboard som vores bør være til stede i alle landets regioner, og forhåbentlig kan prisen her give inspiration til dette. Som medlemmer af peerboardet kan vi mærke, at vi bliver betragtet som nogen, der har nogle værdifulde kompetencer, og vi kan se, at de bliver brugt, siger Klaudia Kristensen.

Danske Regioner har produceret denne vindervideo, der præsenterer Psykiatriens Peerboard.

Fakta
  • Det er femte gang, at Danske Regioner kårer Årets Borgerinddragende Initiativ. Region Nordjylland vinder i år prisen for tredje gang.
  • Udover æren består prisen af 10.000 kr. til forbedring af de fysiske rammer.
  • Udover Psykiatriens Peerboard i 2020 har Region Nordjylland vundet i 2016 med initiativet ”Med patienten for bordenden – et udviklingsprojekt i psykiatrien” på Psykiatrisk sengeafsnit N7 i Frederikshavn, samt i 2018 for initiativet ”Et ben foran – peerboard med benamputerede patienter” udviklet af Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring på Aalborg Universitetshospital.
  • Fire andre initiativer var i år nomineret til prisen. Region Nordjylland var også nomineret med initiativet PRO-psykiatri, der bruger patientrapporterede oplysninger i samtalen mellem patient og behandler. Derudover var Region Hovedstaden nomineret med de to initiativer Børnekurser til børn som er pårørende og Skole På Tværs, der tilbyder gratis recovery-kurser. Region Sjælland var nomineret med SAFE-appen til personer, der er selvskadende eller pårørende, der gerne vil hjælpe.
0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments