Peter Duetoft (S): Uhensigtsmæssig placering af Tornby Friplejehjem

Socialdemokraten Peter Duetoft begrunder i et nyhedsbrev til de lokale partikammerater, hvorfor han på vegne af gruppen har indstillet til et ekstra byrådsmøde i Hjørring Kommune.

1511
Foto: Hjørring Kommune.

Peter Duetoft har på vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe bedt om, at der bliver et ekstraordinært byrådsmøde på onsdag den 4. september på Hjørring Rådhus.

Emnet er planlægningen af et friplejehjem i Tornby, hvor en gruppe i byen forsøger at skabe et friplejehjem blandt andet til erstatning for det nedlagte Havbakken.

– Det sted, man ville placere friplejehjemmet, var af mange grunde uhensigtsmæssigt. Derfor afviste et flertal i Teknik og Miljøudvalget planerne. Over en nat fandt initiativtagerne så på et andet sted at placere institutionen. At man ikke ejede grunden, betød åbenbart ikke så meget – man ønskede, at kommunen skulle starte arbejdet med at lave et kommuneplantillæg, så friplejehjemmet kunne startes, skriver Peter Duetoft efterfølgende i et nyhedsbrev til de lokale medlemmer af Socialdemokratiet.

– Nu er vi så inde i nogle væsentlige principper, der bør afklares. Og det hurtigt, så der ikke skabes usikkerhed hos borgere og brugeres ressourcer i forvaltningen på noget, der måske ikke bliver. Da kommunesammenlægningen skete i 2007 var de fire kommuner enige om, at man skulle sikre nærhed og bredde i den kommunale service over hele den nye kommune. Derfor indskrev man, at udviklingen af servicen primært skulle foregå i Hjørring og i områdebyerne (Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken). Man skulle skabe helhedsplaner, der gjorde, at de byer blev udviklingsmæssige lokomotiver for hele nærområdet, uddyber den socialdemokratiske gruppeformand.

– Man opnåede to ting: At der alle steder var et befolkningsgrundlag, der sandsynliggjorde en succes og at tilbud blev spredt over den ganske kommune. Denne strategi har byråd efter byråd samlet bekræftet siden. S gruppen mener, at det fortsat skal være linjen i kommunen. Tornby planerne vil imidlertid lede kommunen i en anden retning. Vi vil gerne have fastslået, hvad flertallet vil. Det lyder jo smukt og nydeligt, at en lokal gruppe borgere ønsker at starte et friplejehjem. Men husk udgangspunktet: Havbakken blev ikke lukket fordi man ville være ”ond” mod Tornby eller mente det kvalitetsmæssigt var dårligt. Det blev nedlagt fordi vi havde for store udgifter til tomgangsleje i plejeboliger i kommunen, fastslår videre Peter Duetoft.

– Med de økonomiske krav, vi er underlagt, har vi ikke råd til det. Hvis man bygger friplejehjemmet i Tornby, vil det betyde en udvidelse af plejeboligkapaciteten i Hjørring Kommune med f.eks. 24 pladser. Da der er overkapacitet, kan man jo ikke bare sige: Nå, det var det. Vi er så nødt til at lukke nogle andre pladser et andet sted. Her kommer jo så principperne fra kommuneplanen i spil. Tornby er ikke en områdeby. Hvis man skal have pladserne her, kan man være tvunget til at lukke pladser ned i én af områdebyerne, fortsætter gruppeformanden.

– Altså: Udbygge kapaciteten i lokalbyerne og mindske den i områdebyerne. Nøjagtig det modsatte af det, der har været grundstenen for kommunen lige fra starten. S ønsker afklaret om det er det, flertallet i byrådet vil. Og når det skal gå hurtigt, skyldes det bl.a., at forvaltningen ikke skal sættes i gang med et arbejde, der ikke fører til noget. Det er spild af penge – og i øvrigt at holde initiativtagerne for nar, slutter Peter Duetoft.

Link til tidligere artikel

Ekstraordinært byrådsmøde om Tornby Friplejehjem

4 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments
Jan Skat Riishøj
4 år siden

Hirtshals tilbage til Hirtshals

Lene Bitsch
4 år siden

Nødvendigt at handle hurtigt? Er det en mulighed? Min ikke lige det skal omkring nogle eksterne eksperter først? Beboerne på Havbakken mangler stadig svar på brevet sendt til kommunen fra Ældresagen FØR sommerferien, måske I kunne sætte farten lidt op der ?

Rikke Kirstine Lomholt
4 år siden

1. viceborgmester Per Møller fra konservative foreslog d. 1.4.2019 i Nordjyske, at Havbakken blev købt og konverteret til friplejehjem. Uanset at der måske ikke er interesse for netop den løsning, så viser det trods alt, at Per Møller ikke er afvisende overfor et friplejehjem i Tornby. Nu kan man bare håbe, at han står fast på det ekstraordinære byrådsmøde.

Ræven
4 år siden

Per Møller taler som vinden blæser, så forvent ikke noget. ?