Per Larsen (C) vil have stoppet kameraovervågning øjeblikkeligt

Det er det nordjyske konservative folketingspolitiker Per Larsen (K), der nu presser på for at få kameraovervågning stoppet. Overfor FiskeriTidende.dk forklarer han, at det både er et meget voldsomt men også uproportinelt indgreb overfor fiskerne.

352
Den konservative Per Larsen i snak med skipper om bord på FN 81 »Betina Kruse«.

I midten af august måned, havde den konservative politiker taget en tur med hummertrawleren FN 81 »Betina Kruse« og fået en fornuftig og saglig snak med fiskeskipper Brian Kruse, under hummerfiskeriet ud for Læsø.

En snak der skulle gøre Per Larsen (K) klogere på de forhold, som den socialdemokratiske fiskeriminister Mogens Jensen, nu vil påtvinge de nordjyske Kattegat-fiskere med den elektroniske monitorering (Kameraovervågning).

Fiskerne og deres organisationer har allerede givet et rungende NEJ TAk til den statslige overvågning af fiskernes private arbejdsplads .

Et nej som på hjemmesiden »Fiskernesigerstop.dk« i skrivende stund er oppe på en modstand af 25.604 personer der med deres underskrift tilkendegiver, at fiskeriministerens og fiskeristyrelsens påtænkte kameraovervågning i Kattegat er »NO GO«.

Som andre tager den konservative fiskeriordfører Per Larsen, nu skarpt afstand til fiskeriministerens kamera-projekt og har afkrævet ham svar på en stribe paragraf 20 spørgsmål og udvalgsspørgsmål, som FiskeriTidende.dk beskriver.

Spørgsmålene lyder således:

  • Vil ministeren redegøre for, hvilken lovhjemmel der muliggør, at ministeren kan kræve obligatorisk kameraovervågning og opsætning af kameraer på private danske fiskerbåde uden tilladelse fra ejerne af båden?
  • Hvorfor prøvede ministeren ikke at lave et frivilligt forsøg med kameramonitorering på fiskerbåde for at afdække overvågning som kontrol-instrument af fiskeriet?
  • Hvad mener ministeren om Danmarks Fiskeriforenings forslag om et midlertidigt stop for landinger af torsk i Kattegat, for at fratage økonomiske incitamenter for at fange torsk?
  • Er ministeren ikke enig i, at udvikling af fiskeriredskaber med bedre selektivitet er en bedre måde at sikre torskebestanden end overvågning?
  • Føler ministeren ikke, at der er behov for en arbejdsgruppe med repræsentation fra relevante aktører for fremtidigt bæredygtigt fiskeri i Kattegat?
  • Hvad er ministerens holdning til helt at frede torsken som løsning for at genoprette torskebestanden?
  • Vil ministeren oplyse, hvilke andre EU-medlemslande som påtvinger fiskere videoovervågning på deres fartøjer?
  • Har ministeren overvejet, at sagen om overvågning af fiskere i Kattegat sætter en ny standard for hvornår staten kan indføre kameraovervågning på arbejdspladser?
  • Synes ministeren, at der er proportionalitet mellem det man ønsker at kontrollere, og de midler man har brugt ift. overvågning af fiskerierhvervet?
  • Hvorfor mente ministeren ikke, at der var behov for en vurdering af hvordan fiskenes arbejdsmiljø, ret til privatlivsbeskyttelse og persondatabeskyttelse blev påvirket før man påbegyndte kameraovervågning i Kattegat, som er beskrevet i fiskeritidende lørdag d. 11 juli 2020?

Efter Per Larsens (K) udsagn bunder det i en nærmest uforståelig tankegang hos fiskeriministeren og spørgsmålene skal da også kaste lys over sagen og samtidig holde Mogens Jensen (A) op på beslutningen og ikke mindst hans viden om konsekvenserne af samme kamera-beslutning.

Den konservative politiker mener det alvorligt, for i det tilfælde at Mogens Jensen (A) svar, ligger på linje med hans urokkelige linje overfor kamera-spørgsmålene fra både venstres Torsten Schack Pedersen samt Kim Valentin’s side, så er Per Larsen faktisk allerede i gang med at samle et flertal i folketinget mod denne elektroniske monitorerings (kamera-overvågning).

Kilde: FiskerForum.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments