Per Larsen (C): Alle har krav på at få deres egen familielæge

Et ordentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til lægehjælp for alle er en af grundstenene i et velfærdssamfund, fastslår i dette debatindlæg den konservative Per Larsen.

174
Foto (arkiv): Pixabay.

Af Per Larsen

Medlem af Folketinget
Sundhedsordfører
Det Konservative Folkeparti

Vi har i alt for mange år haft mangel på praktiserende læger. I øjeblikket er ca. 140.000 danskere henvist til en klinik med skiftende læger, og tallet ventes at vokse til omkring 300.000 næste år. Især her i Nordjylland er vi rigtig hårdt ramt, og det kan vi simpelthen ikke leve med.

Er man sund og rask og ikke fejler noget, går det nok an med en læge, som man aldrig har mødt før, hvis man møder op med en forstuvet finger. Men er man kronisk syg, multisyg, psykisk syg, alderssvækket, eller hvis man f.eks. har ondt i livet, så kan adgang til en læge, som man kender, og som kender en og ens helbredstilstand – altså en familielæge – være helt afgørende for et vellykket forløb.

Undersøgelser bekræfter også, at patienttilfredsheden er langt højere hos dem, som har adgang til en familielæge, sammenlignet med dem, som er henvist til en klinik med skiftende læger. Tilmed koster det regionerne mange ekstra millioner af kroner hvert år at drive disse klinikker sammenlignet med almen praksis, og det er vi ikke tjent med.

Jeg mener, vi skal gøre alt hvad vi kan, for at komme lægemanglen til livs. Også for at ruste os og sundhedsvæsenet til fremtiden. Vi ved nemlig, at behovet for flere praktiserende læger vokser i årene fremover. Dels vil en aldrende befolkning have større behov for lægehjælp, og dels vil flere og flere opgaver blive flyttet fra hospitalerne og ud i almen praksis. Det giver jo god mening, at alle de undersøgelser og kontroller, der kan klares lokalt hos familielægen, bliver klaret her fremfor på hospitalerne.

Når vi mangler læger nu, og vi kommer til at mangle flere læger i fremtiden, så er løsningen jo, at vi får uddannet nogle flere speciallæger i almen medicin, der kan træde til som kommende familielæger. I min egenskab af ældre-, sundheds- og psykiatriordfører for Det Konservative Folkeparti stillede jeg derfor i februar forslag om at øge antallet af hoveduddannelsesforløb i almen medicin til 400 pladser om året.

Derudover foreslog jeg at øge antallet af introduktionsstillinger med 195 pladser årligt. Forslagene vil sikre, at vi i 2032 kommer op på ca. 5.000 praktiserende læger i Danmark mod nu ca. 3.300. Altså vil vi have løst problemet med lægemangel og de ofte lange ventetider for at få en tid hos lægen.

På grund af corona-krisen blev forslaget først endelig behandlet i Folketingssalen i juni. Desværre stemte regeringen og dens støttepartier imod – herunder også De Radikale. Jeg er selvfølgelig dybt skuffet. Et ordentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang til lægehjælp for alle er en af grundstenene i et velfærdssamfund.

Nu skal vi så døje med lægemangel i mange flere år end nødvendigt. Resultatet kender vi kun alt for godt her i Nordjylland. Nødløsninger med firma- eller regionsklinikker, som koster regionerne ekstra millioner kroner. Penge, der er hårdt brug for andre steder i sundhedsvæsenet. Men værst af alt bliver patienterne afskåret fra at være tilknyttet til en familielæge, som de kender. Det kæmper jeg videre for at lave om på!

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments