Peder Hvelplund (Ø): Samfundsansvar at sikre lige adgang til offentlig transport

Det bør af samfundshensyn være et krav, at alle skal benytte mundbind i den offentlige transport, skriver i dette debatindlæg lokale Peder Hvelplund, der er medlem af Folketinget for Enhedslisten.

142
Foto: Pixabay.

Af Peder Hvelplund

MF Enhedslisten
Lønstrup

Udsatte og sårbare grupper – og deres pårørende – er i stort omfang i dag udelukket fra at benytte den kollektive transport. Fordi de bliver udsat for en smitterisiko, som kan have fatale konsekvenser.

Det er ikke rimeligt.

Der må gælde et ligebehandlingsprincip som sikrer adgang til den offentlige transport – også for de grupper.

Myndighedsanbefalingen på 2 m. afstand for sårbare og udsatte grupper er i dag umulig at overholde i store dele af den offentlige transport.

Derfor bør det af samfundshensyn være et krav at alle skal benytte mundbind i den offentlige transport.

Samtidig skal det naturligvis sikres at det ikke bliver en uoverstigelig økonomisk udgift, så derfor bør der stilles mundbind til rådighed for borgere på overførselsindkomst (pensionister, førtidspensionister, modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse osv.)

Det er et samfundsansvar at sikre at alle kan få adgang til til den fælles offentlige transport.

0 Kommentare
Inline Feedbacks
View all comments